کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
کبد چرب
آزمایشات غربالگری برای افراد بیش از 50 سال
آمنیوسنتز
آزمایش باروری زنان
آزمایش ناباروری مردان
 آزمایش خون باروری