آزمایش خون بارداری - BETA HCG

آزمایش خون بارداری - BETA HCG

آزمایش خون بارداری - BETA HCG

688,460 ریال

آزمایش خون بارداری با نام beta-hcg برای تشخیص بارداری،بیماریهای تروفوبلاستیک بارداری و تومورهای سلول های زایشی درخواست می شود.

دلیل انجام آزمایش :

برای تشخیص بارداری، بیماری های تروفوبلاستیک بارداری و تومورهای سلولهای زایشی انجام می شود .

چه زمانی انجام آزمایش لازم است :    

زمانی انجام می شود که علائم بیماری های تروفوبلاستیک بارداری   یا تومور سلولهای زایشی بوجود بیاید همچنین  برای بررسی موثر بودن درمان و عود تومور  beta-hcgمورد آزمایش قرار می گیرد.

نمونه لازم :

از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری :

شرایط خاصی لازم نیست

عامل آزمایش در بدن انسان چیست :

گونادوتروپین جفتی انسانی (hCG) هورمونی است دارای دو جز آلفا و بتا می باشد و بطور طبیعی توسط جفت و فقط در دوران بارداری تولید میشود. بعضی بافتهای غیر طبیعی ، تومورها و سرطان ها نیز تولید hCG  می کنند و سبب میشوند که بصورت نشانگر تومور قابل استفاده باشد.

در این آزمایش hCG کامل و بعضی موارد از جزء بتای  hCG اندازه گیری می شود.افزایش مقدار hCG در بیماریهای تروفوبلاستیک جفتی ، بعضی تومورهای سلولهای Germ (خوش خیم و بدخیم) وجود دارد. درصورت افزایش hCG در این بیماریها بعنوان کمک برای تشخیص و کنترل بیماری قابل استفاده است.

بیماریهای تروفوبلاستیک بارداری :

گروهی از تومورها میباشند که در رحم خانم های باردار از سلولهای احاطه کننده جنین که در تکامل طبیعی جفت را تشکیل می دهند  بوجود می آیند و hCG را ترشح می کنند . بیماری های تروفوبلاستیک جفتی اغلب در آغاز بارداری بعد از لقاح تخم بوجود می آیند ولی به جای حمایت و پشتیبانی از رشد جنین توده سلولهای غیر طبیعی را بوجود می آورند. در اکثر موارد تومورها خوش خیم می باشند ولی در تعداد کمی بدخیم و سرطانی می باشند.

ریسک آن یک در هزار میباشد و میتوانند بعد از بارداری طبیعی ، زایمان زودرس و سقط بوجود آیند و انواع آن عبارتند از:

مول هیداتیفورم:

که می تواند کامل باشد (فقط توده سلول های توموری) یا مخلوطی از سلولهای تومورال و سلولهای جنینی باشد ولی به جنین تبدیل نمی شوند معمولا" خوش خیم هستند ولی باید به روش جراحی از رحم خارج شوند.

مول مهاجم :

مولی هیداتیفورمی است که به داخل دیواره ی رحم رشد میکند . باید به روش جراحی خارج شود ولی در صورت باقیماندن بافت عود میکند.

کوریوکارسینوما :

سرطان نادری است که از بیماری تروفوبلاستیک بارداری تکامل می یابد شیوع آن 2 تا 7 در 100.000 بارداری می باشد رشد آن سریع است و میتواند به سایر قسمت ها و اعضای بدن تهاجم یافته و تخریب ایجاد کند.

تومورتروفوبلاستیک محل جفت :

این تومور نادر است در محل اتصال جفت در رحم بوجود می آید . اغلب بعد از زایمان طبیعی یا سقط بوجود می آید ولی تومور مهاجم نمی باشد.

تومورتروفوبلاستیک اپتیلوئید:

خیلی نادر است و پیش آگهی آن مثل کوریوکارسینوما می باشد ممکن است سال ها بعد از بارداری تشخیص داده شود و در زمان تشخیص به سایر قسمتهای بدن تهاجم یافته است.

توجه :

تومورهای تروفوبلاستیک بارداری در صورت درمان مناسب پیش آگهی خیلی خوبی دارند. تومور سلول زای گر (Germ cell)  بطور اولیه در تخمدان ها و بیضه ها بوجود می آیند ولی ندرتا" در سایر قسمت های بدن دیده میشوند. تومورهای سلولهای زای گر در سلولهای تولید کنند تخمک و تخمدان و اغلب در خانمهای جوان دیده می شوند. می تواند در بیضه ها از سلولهای مولد اسپرم بوجود آیند و بیش از 90% تومورهای بیضه را تشکیل می دهد. مقدار hCG  میتواند در سایر بیماری ها مثل سرطان ها ی کبد ، پستان ، ریه ، پوست و معده نیز افزایش یابد همچنین در بیماریهای آماسی روده نیز افزایش می یابد.

  • نام تست: Beta-HCG
  • نام اختصاری: Beta-HCG
  • کد ملی: 801590
  • کد لوئینک: 019080-100
  • نرخ آزاد: 688,460 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست