لطفا صبر کنید...

آزمایش خون بارداری

آزمایش خون بارداری

آزمایش خون بارداری

688,460 ریال

آزمایش خون بارداری با نام beta-hcg برای تشخیص بارداری، بیماری های تروفوبلاستیک بارداری و تومورهای سلولهای زایشی درخواست میشود

دلیل انجام آزمایش

برای تشخیص بارداری، بیماری های تروفوبلاستیک بارداری و تومورهای سلولهای زایشی

چه زمانی انجام آزمایش لازم است

موقعی که علائم وجود بیماری های تروفوبلاستیک بارداری یا تومور سلولهای زایشی ، برای بررس موثر بودن درمان و بررسی عود تومور.

نمونه لازم

از خون وریدی استفاده می شود

شرایط نمونه گیری

شرایط خاصی لازم نیست

چه چیزی آزمایش میشود.

گونادوتروپین جفتی انسانی (hCG) هورمونی است دارای دو جز آلفا و بتا می باشد و بطور طبیعی توسط جفت و فقط در دوران بارداری تولید میشود. بعضی بافتهای غیر طبیعی ، تومورها و سرطان ها نیز تولید hCG  می کنند و سبب میشوند که بصورت نشانگر تومور قابل استفاده باشد. در این آزمایش hCG کامل و بعضی موارد از جزء بتای  hCG اندازه گیری می شود.

افزایش مقدار hCG در بیماریهای تروفوبلاستیک جفتی ، بعضی تومورهای سلولهای Germ (خوش خیم و بدخیم) وجود دارد. درصورت افزایش hCG در این بیماریها بعنوان کمک برای تشخیص و کنترل بیماری قابل استفاده است.

بیماریهای تروفوبلاستیک بارداری : گروهی از تومورها میباشند که در رحم خانم های باردار از سلولهای احاطه کننده جنین که در تکامل طبیعی جفت را تشکیل می دهند  بوجود می آیند و hCG را ترشح می کنند . بیماری های تروفوبلاستیک جفتی اغلب در آغاز بارداری بعد از لقاح تخم بوجود می آیند ولی به جای حمایت و پشتیبانی از رشد جنین توده سلولهای غیر طبیعی را بوجود می آورند. در اکثر موارد تومورها خوش خیم می باشند ولی در تعداد کمی بدخیم و سرطانی می باشند . ریسک آن یک در هزار میباشد و میتوانند بعد از بارداری طبیعی ، زایمان زودرس و سقط بوجود آیند و انواع آن عبارتند از:

  • مول هیداتیفورم که می تواند کامل باشد (فقط توده سلول های توموری) یا مخلوطی از سلولهای تومورال و سلولهای جنینی باشد ولی به جنین تبدیل نمی شوند معمولا" خوش خیم هستند ولی باید به روش جراحی از رحم خارج شوند.
  • مول مهاجم : مولی هیداتیفورمی است که به داخل دیواره ی رحم رشد میکند . باید به روش جراحی خارج شود ولی در صورت باقیماندن بافت عود میکند.
  • کوریوکارسینوما : سرطان نادری است که از بیماری تروفوبلاستیک بارداری تکامل می یابد شیوع آن 2 تا 7 در 100.000 بارداری می باشد رشد آن سریع است و میتواند به سایر قسمت ها و اعضای بدن تهاجم یافته و تخریب ایجاد کند. 
  • تومروتروفوبلاستیک محل جفت : این تومور نادر است در محل اتصال جفت در رحم بوجود می آید . اغلب بعد از زایمان طبیعی یا سقط بوجود می آید ولی تومور مهاجم نمی باشد.
  • تومورتروفوبلاستیک اپتیلوئید: خیلی نادر است و پیش آگهی آن مثل کوریوکارسینوما می باشد ممکن است سال ها بعد از بارداری تشخیص داده شود و در زمان تشخیص به سایر قسمتهای بدن تهاجم یافته است
توجه :

تومورهای تروفوبلاستیک بارداری در صورت درمان مناسب پیش آگهی خیلی خوبی دارند. تومور سلول زای گر (Germ cell)  بطور اولیه در تخمدان ها و بیضه ها بوجود می آیند ولی ندرتا" در سایر قسمت های بدن دیده میشوند. تومورهای سلولهای زای گر در سلولهای تولید کنند تخمک و تخمدان و اغلب در خانمهای جوان دیده می شوند. می تواند در بیضه ها از سلولهای مولد اسپرم بوجود آیند و بیش از 90% تومورهای بیضه را تشکیل می دهد. مقدار hCG  میتواند در سایر بیماری ها مثل سرطان ها ی کبد ، پستان ، ریه ، پوست و معده نیز افزایش یابد همچنین در بیماریهای آماسی روده نیز افزایش می یابد

  • نام تست: Beta-HCG
  • نام اختصاری: Beta-HCG
  • کد ملی: 801590
  • کد لوئینک: 019080-100
  • نرخ آزاد: 688,460 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست