بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی رازی دارای بخش های مختلف یوشیمی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی، ایمنی شناسی، قارچ و انگل شناسی، ملکولی، پاتولوژی و ... می باشد و همگام با جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا در حال پیشرفت می باشد.

پاتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی وظیفه انجم آزمایشات سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ، IHC رابر عهده دارد.

ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی رازی با بهره گیری از فناوری های نوین آزمایشگاهی و کادر فنی مجرّب آماده ارائه خدمات تشخیصی در زمینه سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی مطابق با بالاترین استاندارد های جهانی به همکاران و هموطنان گرامی می باشد.