نتیجه صفحه 6 از آزمایش ها

آزمایش پر کاری یا کم کاری تیروئید
TSH

آزمایش پر کاری یا کم کاری تیروئید

زمانیکه فرد علائم پر کاری یا کم کاری تیروئید را داشته باشد یا موقعی که تیروئید بزرگ شود (گواتر) یا ندول تیروئید وجود داشته باشد.

آزمایش T3
F.T3

آزمایش T3

موقعی این آزمایش درخواست می شود که مقدار TSH غیرطبیعی بوده در حالیکه مقدار هورمون تیروکسین آزاد طبیعی باشد یا علائم پرکاری تیروئید وجود داشته باشد.

آزمایش BNP
Pro-BNP

آزمایش BNP

موقعی که بیمار علائمی مثل تنگی نفس ، خستگی ، احتباس مایع در شکم (آسیت) ، مچ و ساق ، پا بعد از حمله قلبی یا در زمان درمان بیماری قلبی

آزمایش مس خون
CU

آزمایش مس خون

برای اندازه گیری مقدار مس خون، ادرار یا بافت کبد، برای کمک به تشخیص بیماری ویلسون و بعضی اوقات برای تشخیص فقر یا افزایش مس

آزمایش روی
Zn

آزمایش روی

این آزمایش اندازه گیری مقدار روی در سرم ، پلاسما یا ادرار می باشد. روی یک ریز مغذی اساسی است و درتمام بدن نقش مهمی دارد. روی برای سنتز پروتئین ، فعالیت آنزیم ها

آزمایش سرب خون
Pb

آزمایش سرب خون

درصورت لزوم آزمایش غربالگری کودکان ، در 1 یا 2 سالگی در کودکانی که دارای احتمال خطر هستند علاوه بر مورد اول از 18 ماهگی تا 6 سالگی ، موقعی که از نظر شغلی یا سرگ

آزمایش سرولوپلاسمین
Ceruloplasmin

آزمایش سرولوپلاسمین

موقعی که فرد زردی، خستگی، در شکم ، تغییرات خلقی ، لرزش یا سایر علائمی را داشته باشد که پزشک را مشکوک به بیماری ویلسون یا به ندرت فقر مس بکند.

آزمایش پروتئین
Prot.T

آزمایش پروتئین

آزمایش پروتئین یا Total protein به عنوان بخشی از آزمایش چکاپ برای تشخیص به بعضی بیماری های کبدی و کلیوی پروتیئن خون را اندازه گیری می کند.