آزمایش BNP

آزمایش BNP

آزمایش BNP

7,705,970 ریال

موقعی که بیمار علائمی مثل تنگی نفس ، خستگی ، احتباس مایع در شکم (آسیت) ، مچ و ساق ، پا بعد از حمله قلبی یا در زمان درمان بیماری قلبی

دلیل انجام آزمایش :

کمک به تشخیص و در بعضی موارد ارزیابی شدت بیماری قلبی شامل نارسایی احتقانی قلب (CHF)

چه موقعی انجام آزمایش درخواست می شود :

موقعی که بیمار علائمی مثل تنگی نفس ، خستگی ، احتباس مایع در شکم (آسیت) ، مچ و ساق ، پا بعد از حمله قلبی یا در زمان درمان بیماری قلبی

نمونه لازم :

از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری :

آمادگی خاصی لازم نیست.

چه چیزی آزمایش می شود :

پپتید دفع کننده سدیم تیپ B (BNP) ، (NT-Pro BNP) پپتیدها ، هورمون ها یا بخشی از هورمون هایی هستند که به مقدار جزئی و بطور مداوم از قلب ترشح می شود ولی زمانی که قلب احساس کند که باید شدیدتر کار کند مقدار آن شدیدا افزایش می یابد و سبب احتباس مایعات در سرخرگ ها و سیاهرگ ها می شود در نتیجه عضلات قلب با قدرت و شدت بیشتر  کار می کند و خون را با قدرت بیشتری به رگ ها پمپ می کند. آزمایش

NT-ProBNP , BNP مقدار این پپتیدها را برای ارزیابی نارسائی قلب اندازه گیری می کند. هر دو آزمایش به یک منظور استفاده می شود و درخواست یکی از آنها برای تشخیص کافی می باشد.

مهم است بدانیم که لغت نارسایی قلب غلط می باشد زیرا قلب هنوز خون را به رگ ها پمپ  می کند ولی این کار به سختی انجام می گیرد.

از آنجا که BNP برای اولین بار در بافت مغز پیدا شد برای آن نام BNP گذاشته که B مخفف Brain  یعنی مغز می باشد. BNP توسط سلول های بطن چپ قلب ترشح می شود. بطن چپ حفره اصلی پمپ کننده ی قلب می باشد و خون اکسیژن دار آمده از ریه را به تمام بدن می راند این مسئله شامل حجم و فشار خون می باشد و کاری است که قلب باید انجام دهد تا خون را به تمام بدن ارسال کند.

مقدار جزئی Pro-BNP (پیشتاز BNP) بطور مداوم توسط قلب ترشح می شود.

Pro-BNP توسط آنزیمی بنام کورین تجزیه شده و هورمون فعال را که BNP باشد و قسمت غیرفعال آن NT-ProBNP به خون آزاد می شود.

-          موقعی که بطن چپ قلب در پمپ کردن خون به بدن مشکل داشته باشد غلظت BNP ، NT-Pro-BNP شدیدا افزایش می یابد این موضوع در بیماری های قلب و بیماری هایی که سیستم گردش خون را درگیر سازد اتفاق می افتد.

-          افزایش مقدار BNP  یا NT-ProBNP نشانگر کاهش ظرفیت قلب در ارسال خون حاوی اکسیژن به بدن می باشد.

  • نام تست: Pro BNP (NT)
  • نام اختصاری: Pro-BNP
  • کد ملی: 803660
  • کد لوئینک: 033762-600
  • نرخ آزاد: 7,705,970 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست