آزمایش سرب خون

آزمایش سرب خون

آزمایش سرب خون

1,134,170 ریال

درصورت لزوم آزمایش غربالگری کودکان ، در 1 یا 2 سالگی در کودکانی که دارای احتمال خطر هستند علاوه بر مورد اول از 18 ماهگی تا 6 سالگی ، موقعی که از نظر شغلی یا سرگ

لزوم انجام آزمایش

برای غربالگری احتمال برخورد به سرب بیش از حد.

چه موقعی آزمایش درخواست میشود.

درصورت لزوم آزمایش غربالگری کودکان ، در 1 یا 2 سالگی در کودکانی که دارای احتمال خطر هستند علاوه بر مورد اول از 18 ماهگی تا 6 سالگی ، موقعی که از نظر شغلی یا سرگرمی ها فرد را در خطر برخورد با سرب زیاد قرار دهد موقعی که فرد علائم مسمومیت سرب داشته باشد.

نمونه مورد نیاز

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری

آمادگی خاصی لازم ندارد.

چه چیزی آزمایش می شود.

سرب ماده ی معدنی است که در محیط وجود دارد.موقی که خورده شود یا تنفس شود میتواند به مغز، وسیستم عصبی اعضاء صدمه زند. در این آزمایش مقدار سرب خون اندازه گیری میشود.مقدار خیلی کم سرب میتواند بدون اینکه علامتی ایجاد کند صدمه غیر قابل برگشت ایجاد کند . در شیرخواران سرب منجر به صدمهپایدار شناختی ، شخصیتی و تاخیر رشد شود. سرب سبب ضعف ، کم خونی، تهوع ، کاهش وزن ، خستگی، سردرد، درد معده شود.

و باعث اختلال در کار کرد کلیه ، سیستم عصبی و تولید مثل شود. سرب می تواند از خون مادر به جنین منتقل شده و سبب زایمان زودرس و سقط شود.در گذشته از سرب در رنگها ، گازوئیل ، لوله های آب و سایر محصولات آشپزخانه مثل ظروف کنسرو استفاده می شد.کودکان زیر 6 سال بعلت اینکه دستهای خود را به دهان میزنند بیشتر در معرض خطر هستند و آنها میتوانند گردوخاک آلوده بهسرب را تنفس کنند یا ابزار آلوده به سرب را به دهان ببرند. بالغین که با سرب برخورد دارند بیشتر شغلی یا در تفریحات می باشد.

کودکان افرادی که با سرب کار می کنند می توانند از طریق لباس کارپدر با سرب آلوده شوند.

  • نام تست: Pb
  • نام اختصاری: Pb
  • کد ملی: 800805
  • کد لوئینک: 005574-900
  • نرخ آزاد: 1,134,170 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست