آزمایش سرولوپلاسمین

آزمایش سرولوپلاسمین

آزمایش سرولوپلاسمین

952,190 ریال

موقعی که فرد زردی، خستگی، در شکم ، تغییرات خلقی ، لرزش یا سایر علائمی را داشته باشد که پزشک را مشکوک به بیماری ویلسون یا به ندرت فقر مس بکند.

دلیل انجام آزمایش

  • - اندازه گیری مقدار سرولوپلاسمین در خون برای کمک به تشخیص بیماری ویلسون.
  • - بعضی اوقات برای کمک به تشخیص مواردی که با فقر مس همراه است .

چه موقعی آزمایش درخواست می شود.

موقعی که فرد زردی، خستگی، در شکم ، تغییرات خلقی ، لرزش یا سایر علائمی را داشته باشد که پزشک را مشکوک به بیماری ویلسون یا به ندرت فقر مس بکند.

انجام بینا بینی آن برای نظارت بر درمان

نمونه مورد نیاز

برای انجام آزمایش از خون سیاهرگی استفاده میشود.

شرایط نمونه گیری

آمادگی خاصی لازم نیست

چه چیزی آزمایش می شود

سرولوپلاسمین آنزیم حاوی مس می باشد که در متابولیسم آهن، بدن نقش ایفا می کند در این آزمایش مقدار سرولوپلاسمین خون اندازه گیری می شود.مس ماده معدنی حیاتی است که در تنظیم متابولیسم آهن ساخته شدن بافت همبند ، تولید انرژی در سطح سلولی و کارکرد سیستم عصبی اهمیت دارد . این ماده در روده از مواد غذایی و مایعات جذب شده و به کبد حمل می شود و در آنجا ذخیره شده یا در تولیدانواع آنزیم ها بکار می رود.

کبد مس را به یک پروتئین متصل می کند و سرولوپلاسمین را تولید می کند و آنرا به جریان خون آزاد می سازد . حدود 95% مسموجود در خون به سرولوپلاسمین متصل است به این علت آزمایش سرولوپلاسمین به همراه مس برای تشخیص بیماری ویلسونانجام می گیرد. بیماری ویلسون یک بیماری ارثی است که در آن مقدار زیادی مس در کبد ، مغز و سایر ارگان ها انباشته می شود.

  • نام تست: Ceruloplasmin
  • نام اختصاری: Ceruloplasmin
  • کد ملی: 801005
  • کد لوئینک: 002064-400
  • نرخ آزاد: 952,190 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست