آزمایش پر کاری یا کم کاری تیروئید

آزمایش پر کاری یا کم کاری تیروئید

آزمایش پر کاری یا کم کاری تیروئید

1,224,500 ریال

زمانیکه فرد علائم پر کاری یا کم کاری تیروئید را داشته باشد یا موقعی که تیروئید بزرگ شود (گواتر) یا ندول تیروئید وجود داشته باشد.

لزوم درخواست آزمایش :

موقعی که فرد علائم پر کاری یا کم کاری تیروئید را داشته باشد یا موقعی که تیروئید بزرگ شود (گواتر) یا ندول تیروئید وجود داشته باشد.

شرایط انجام آزمایش :

شرایط خاصی لازم نیست ولی بعضی داروها مثل مولتی ویتامین ها می تواند با آزمایش TSH تداخل کند. در صورتیکه برای درمان بیماری تیروئید داروئی مصرف می کنید آزمایش را قبل از مصرف روزانه دارو انجام دهید. بیماری های حاد بر روی آزمایش TSH تاثیر می گذارند و توصیه می شود آزمایش تیروئید بعد از بهبودی از بیماری حاد انجام شود.

نمونه لازم :

خون وریدی حدود ML2

  • هورمون محرک تیروئید (TSH) توسط هیپوفیز قدامی ، غده کوچکی که در قاعده جمجمه پشت سینوس اسفنوئید قرار دارد ترشح می شود. TSH غده تیروئید را که غده کوچک پروانه ای شکلی است که در جلو سیب آدم در گردن قرار گرفته تحریک می کند. TSH با پیوند به گیرنده های موجود بر روی غده تیروئید ، تیروکسین (T4) ، T3  را به خون آزاد می کند این آزمایش مقدار TSH را اندازه گیری می کند.
  • T4 , T3  سرعت مصرف انرژی را کنترل می کنند.
  • TSH  همراه با هورمون تنظیم کننده اش به اسم هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) که از هیپوتالاموس آزاد می شود بخشی از سیستم کنترلی است که بدن به وسیله آن مقدار هورمون های تیروئید را ثابت نگه می دارد.
  • موقعی که هورمون تیروئید کاهش یابد غده هیپوفیز در پاسخ به TRH مقدار بیشتری TSH  تولید می کند و سبب آزاد شدن میزان بیشتری T3 , T4 در خون می شود.
  • موقعی که هورمون های تیروئید (T3,T4) در خون افزایش یابد غده هیپوفیز TSH کمتری تولید می کند و تیروئید نیز مقدار کمتری هورمون آزاد می کند.
  • نام تست: TSH
  • نام اختصاری: TSH
  • کد ملی: 801415
  • کد لوئینک: 029575-800
  • نرخ آزاد: 1,224,500 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست