آزمایش روی

آزمایش روی

آزمایش روی

252,450 ریال

این آزمایش اندازه گیری مقدار روی در سرم ، پلاسما یا ادرار می باشد. روی یک ریز مغذی اساسی است و درتمام بدن نقش مهمی دارد. روی برای سنتز پروتئین ، فعالیت آنزیم ها

لزوم درخواست آزمایش:

مواقعی که مشکوک به فقر روی در بدن باشیم مثل ترمیم سخت زخم ها و ریزش مو

شرایط انجام آزمایش

برای انجام آزمایش  شرایط خاصی لازم نیست ولی ناشتایی 9 ساعته ارجحیت دارد.

2 ML خون وریدی یا جمع آوری ادرار 24 ساعته بر حسب درخواست آزمایش

این آزمایش اندازه گیری مقدار روی در سرم ، پلاسما یا ادرار می باشد. روی یک ریز مغذی اساسی است و درتمام بدن نقش مهمی دارد. روی برای سنتز پروتئین ، فعالیت آنزیم ها  در ساختمان پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک لازم است.

روی در غذاهای دارای پروتئین زیاد مثل گوشت ، ماهی و لبنیات وجود دارد. در سبزیجات و مغز میوه ها نیز وجود دارد ولیاثرات زیستی آن بعلت ممانعت فیبرها از جذب آن , کاهش می یابد.فقر روی با ریزش مو ، ترمیم مشکل زخم ، درماتیت و کاهش ایمنی بدن همراه است و در کودکا ن میتواند باعث توقف رشد شود.فقر روی در موقع رشد، بارداری و سوختگی ها ایجاد می شود.

  • نام تست: Zinc
  • نام اختصاری: Zn
  • کد ملی: 800810
  • کد لوئینک: 019123-902
  • نرخ آزاد: 252,450 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست