آزمایش T3

آزمایش T3

آزمایش T3

1,224,500 ریال

موقعی این آزمایش درخواست می شود که مقدار TSH غیرطبیعی بوده در حالیکه مقدار هورمون تیروکسین آزاد طبیعی باشد یا علائم پرکاری تیروئید وجود داشته باشد.

لزوم درخواست آزمایش :

موقعی این آزمایش درخواست می شود مقدار TSH  غیرطبیعی بوده در حالیکه مقدار هورمون تیروکسین آزاد طبیعی باشد یا علائم پرکاری تیروئید وجود داشته باشد.

شرایط انجام آزمایش :

شرایط خاصی لازم نیست ولی بعضی داروها مثل ویتامین ها می تواند با آزمایش T3  تداخل کند. در صورت مصرف هورمون تیروئید آزمایش را قبل از مصرف دارو انجام دهید.بیماری های حاد در مقدار هورمون های تیروئید تاثیر می گذارند و توصیه می شود آزمایش بعد از بهبودی از بیماری انجام شود.

  • تری یدوترونین (T3) یکی از دو هورمون اصلی است که توسط غده تیروئید تولیدمی شود. غده تیروئید ، غده کوچک پروانه ای شکلی است که در جلو سیب آدم در گردن قرار دارد. هورمون دیگر تیروئید تیروکسین (T4) می باشد. این دو هورمون با هم میزان مصرف انرژی بدن را تنظیم می کنند. تقریبا تمام هورمون های T3 , T4 در خون به پروتئین پیوند می شوند  و باقیمانده هورمون آزاد است که هورمون فعال را تشکیل می دهد.
  • اکثر هورمون تولید شده در تیروئید به شکل T4 می باشد که عمدتا در کبد به T3 تبدیل می شود که خیلی فعال تر از T4 می باشد.
  • مقدار T3 با مکانیزم Feed Back تنظیم می شود که در آن  T3 , T4 , TSHو TRH (هورمون آزاد کننده تیروتروپین) دخیل هستند.

موقعی که مقدار هورمون های تیروئید کاهش می یابد غده هیپوفیز در پاسخ به تحریک TRH ، TSH ترشح می کند و TSH برروی غده تیروئید اثر کرده و باعث تولید و آزادشدن هورمون های تیروئید می شود.

هروقت مقدار هورمون های تیروئید افزایش یابد هیپوفیز TSH کمتری تولید می کند و تیروئید T3 , T4 کمتری تولید و آزاد می سازد.

  • نام تست: Free T3
  • نام اختصاری: F.T3
  • کد ملی: 801420
  • کد لوئینک: 003051-000
  • نرخ آزاد: 1,224,500 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست