نتیجه صفحه 2 از آزمایش ها

آزمایش PTT
PTT

آزمایش PTT

آزمایش PTT که گاهی (aPTT) activated partial thromboplastin time  نامیده می شود. آزمایش غربالگری است و توانائی فرد در تشکیل لخته به شکل طبیعی را ارزیابی می کند.

آزمایش Blood Smear
Peripheral Blood

آزمایش Blood Smear

برای ارزیابی گلبولهای قرمز (RBC's)، گلبولهای سفید (WBC's)، پلاکتها و برای تمایز انواع مختلف گلبولهای سفید و تعیین درصد نسبی آنها در خون محیطی، تعیین و تشخیص...

مارکر سرطان لوزالمعده
CA 19-9

مارکر سرطان لوزالمعده

بطور اولیه برای کنترل پاسخ به درمان سرطان لوزالمعده وعود آن و بعضی اوقات برای تشخیص سرطان لوزالمعده بکار میرود.

مارکر سرطان پستان
CA 15-3

مارکر سرطان پستان

آنتی ژن سرطان 15-3 (CA 15-3) پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی پستان ترشح می شود . در خیلی از بیمارانی که تومور سرطانی پستان دارند مقدار CA 15-3 و آنتی ژن...

مارکر سرطان تخمدان
CA 125

مارکر سرطان تخمدان

برای کنترل درمان سرطان تخمدان یا تشخیص عود آن ، بعضی اوقات وجود توده در لگن این آزمایش برای غربالگری توصیه نمی شود ولی گاهی در خانم های داراری ریسک بالا هستند ب

آزمایش ACE
A.C.E

آزمایش ACE

موقعی که شخص از زیر پوست برجستگی های کوچک (گرانولوما) سرفه با صدای بلند، سرخی چشم یا علائمی دیگر که احتمال بیماری سارکوئیدوز را مطرح می نماید و در صورت داشتن سا

آزمایش Alpha -1 Antitrypsin
alpha .1 .A.TR

آزمایش Alpha -1 Antitrypsin

این آزمایش زمانی درخواست می شود که نوزاد یا کودک علائم بیماری کبدی داشته باشد یا زمانی که فرد قبل از چهل سالگی آمفیزم داشته باشد یا زمانیکه فرد علائم بیماری...

آزمایش Vitamin B12
Vit B12

آزمایش Vitamin B12

ویتامین B12, و فولات با همراهی ویتامین C در تولید پروتئین های جدید در بدن نقش دارند این ویتامین ها برای ساخته شدن گلبول های سفید خون، ترمیم بافت ها نقش دارند