آزمایش PTT

آزمایش PTT

آزمایش PTT

252,450 ریال

آزمایش PTT که گاهی (aPTT) activated partial thromboplastin time  نامیده می شود. آزمایش غربالگری است و توانائی فرد در تشکیل لخته به شکل طبیعی را ارزیابی می کند.

لزوم انجام آزمایش :

زمانیکه خونریزی نامتعارف و غیر قابل توجیح وجود داشته باشد ، یا سقط مکرر ، یا موقعی که درمان هپارین انجام می شود یا موقع جراحی برنامه ریزی شده.

شرایط انجام آزمایش :

شرایط خاصی لازم نیست ولی باید از خوردن غذای چرب پرهیز شود چون ممکن است در نتیجه آزمایش اختلال ایجاد کند.

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

آزمایش PTT که گاهی (aPTT) activated partial thromboplastin time  نامیده می شود. آزمایش غربالگری است و توانائی فرد در تشکیل لخته به شکل طبیعی را ارزیابی می کند. در این آزمایش زمان لخته شدن (به ثانیه) بعد از اضافه کردن ماده ای به پلاسما اندازه گیری می شود. آزمایش PTT مقدار عملکرد پروتئین های خاصی را در خون تخمین می زند که به آنها فاکتورهای انعقادی گفته می شود. این پروتئین ها بخش مهم تشکیل لخته می باشند.

 موقعی که بدن یا دیواره رگ ها صدمه ببیند خونریزی به وجود می آید و فرایندی تشکیل لخته (هموستاز) شروع می شود. پلاکت ها در محل صدمه دیده تجمع پیدا کرده و به آن می چسبند و بطور همزمان فرایندی شروع می شود که به آن آبشار انعقادی گفته می شود و فاکتورهای انعقادی پله به پله فعال می شوند و نهایتا فیبرینوژن محلول به رشته های بنام فیبرین که به صورت رشته های درهم تنیده شده و به محل صدمه می چسبند و یک لخته محکم ایجاد می کنند و از خونریزی بیشتر پیشگیری کرده و فرصت ترمیم به محل صدمه دیده ایجاد می کنند.

تمام بخش های این فرایند باید به طرز مناسبی عمل کرده و به مقدار کافی وجود داشته باشند تا لخته بخوبی تشکیل شود. در صورتیکه یک یا چند جز از این آبشار کم باشد یا بطور مناسب فعال نشود لخته پایدار و محکم تشکیل نشده و خونریزی ادامه می یابد.

  • در آزمایش PTT نتیجه آزمایش فرد با زمان طبیعی تشکیل لخته مقایسه می شود و زمانیکه زمان لخته شدن طولانی شود غر طبیعی می باشد.
  • زمانیکه آزمایش PTT برای بررسی خونریزی یا تشکیل غیر ضروری لخته یا (ترومبوز) بیماری های خونریزی دهنده و برعکس تشکیل لخته انجام می شود معمولا همراه آزمایش
  • Prothrombin Time (PT) استفاده می شود. و از مجموعه این دو آزمایش محل نقص آبشار انعقادی و پروتئینی مربوطه تا حدود زیادی تشخیص داده می شود.
  • آزمایش PTT فاکتورهای : I ,II ,V ,X ,VIII ,IX , XI , XII را بررسی می کند.
  • آزمایش PT فاکتورهای : I ,II ,V ,X ,VII  را ارزیابی می کند.
  • نام تست: PTT
  • نام اختصاری: PTT
  • کد ملی: 802220
  • کد لوئینک: 014979-900
  • نرخ آزاد: 252,450 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست