مارکر سرطان پستان

مارکر سرطان پستان

مارکر سرطان پستان

1,224,370 ریال

آنتی ژن سرطان 15-3 (CA 15-3) پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی پستان ترشح می شود . در خیلی از بیمارانی که تومور سرطانی پستان دارند مقدار CA 15-3 و آنتی ژن...

لزوم انجام آزمایش :

  • برای کنترل پاسخ به درمان سرطان مهاجم پستان
  • برای کنترل عود بیماری فوق

چه موقعی انجام آزمایش لازم است :

موقعی که شخص سرطان پستان داشته باشد یا برای سرطان پستان درمان شده باشد.

نمونه لازم :

از خون سیاهرگی استفاده می شود .

شرایط نمونه گیری :

آمادگی خاصی لازم نیست .

چه چیزی آزمایش می شود :

آنتی ژن سرطان 15-3 (CA 15-3) پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی پستان ترشح می شود . در خیلی از بیمارانی که تومور سرطانی پستان دارند مقدار CA 15-3 و آنتی ژن وابسته به آن CA 27.29  افزایش می یابد. CA 15-3  عامل سرطان نمی باشد ولی توسط سلول های سرطانی آزاد شده و در خون می ریزد. در این آزمایش مقدار  CA 15-3 اندازه گیری می شود.از آنجا که CA 15-3 در خون قابل اندازه گیری است بعنوان تومور مارکر (شاخص تومور) برای بررسی سیر سرطان مفید می باشد. CA 15-3 در کمتر از 50% سرطان های غیر مهاجم ، کوچک و موضعی افزایش می یابد ولی در 80% سرطان های پیشرفته که متاستاز داشته باشند مثبت می شود. از آنجا کهCA 15-3  در تمام موارد سرطان پیشرفته پستان افزایش نمی یابد، اندازه گیری آن در تمام موارد سرطان پستان مفید نیست.

از آنجا که CA 15-3 غیر اختصاصی می باشد، برای غربالگری سرطان پستان توصیه نمی شود. این آنتی ژن می تواند در افراد سالم و افراد مبتلا به سرطان های دیگر مثل سرطان روده ، ریه ، لوزالمعده ، تخمدان یا پروستات و بیماری های غیر سرطانی مثل سیروز کبد، هپاتیت و بیماری های خوش خیم پستان افزایش یابد.

  • نام تست: CA 15-3
  • نام اختصاری: CA 15-3
  • کد ملی: 801840
  • کد لوئینک: 006875-900
  • نرخ آزاد: 1,224,370 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست