مارکر سرطان تخمدان

مارکر سرطان تخمدان

مارکر سرطان تخمدان

1,224,370 ریال

برای کنترل درمان سرطان تخمدان یا تشخیص عود آن ، بعضی اوقات وجود توده در لگن این آزمایش برای غربالگری توصیه نمی شود ولی گاهی در خانم های داراری ریسک بالا هستند ب

لزوم انجام آزمایش :

برای کنترل درمان سرطان تخمدان یا تشخیص عود آن ، بعضی اوقات وجود توده در لگن این آزمایش برای غربالگری توصیه نمی شود ولی گاهی در خانم های داراری ریسک بالا هستند برای تشخیص زودرس سرطان تخمدان درخواست می شود.

چه موقعی آزمایش درخواست می شود :

قبل از شروع درمان سرطان تخمدان و در طی درمان و بعد از درمان آن بعضی اوقات در کسانیکه توده لگنی دارند یا دارای احتمال بارداری ابتلا به سرطان تخمدان دارند.

نمونه مورد نیاز :

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری :

شرایط خاصی ندارد.

چه چیزی آزمایش می شود :

آنتی ژن سرطانی 125 (CA-125) پروتئینی است که در سطح اکثر سلول های سرطانی تخمدان وجود دارد ولی در تمام موارد مثبت است. این موضوع باعث می شود که این آزمایش در موارد خاصی بعنوان تومور مارکر مفید باشد. این آزمایش مقدار CA-125 را در خون اندازه گیری      می کند. افزایش قابل توجه مقدار CA-125 ممکن است در بانوان مبتلا به سرطان تخمدان وجود داشته باشد. این آزمایش می تواند در ارزیابی تاثیر درمان یا عود سرطان موثر باشد. ولی در تمام بانوان مبتلا به سرطان تخمدان CA-125 افزایش نمی یابد بنابراین در تمام موارد مفید نیست .

-          سرطان تخمدان پنجمین عامل مرگ بانوان بعلت سرطان می باشد. احتمال داشتن سرطان تخمدان در طول زندگی بانوان 1 در 75 و احتمال مرگ بعلت سرطان در طول زندگی بانوان 1 در صد می باشد.

-          در حال حاضر در آمریکا 20% سرطان های تخمدان در مراحل اولیه و قبل از ریشه انداختن به سایر اعضا تشخیص داده می شود و این مسئله ناشی از غیر اختصاصی بودن علائم سرطان تخمدان می باشد. بطور کلی معاینه منظم لگن و آگاهی از تاریخچه خانوادگی ، علائم بیماری مهم است و هنوز برای شناسائی زودرس آن راه دیگری پیدا نشده است.

-          انجام CA-125 در خانم های فاقد علائم بالینی توصیه نمی شود زیرا این آزمایش       غیر اختصاصی بوده و مقدار کم آن توسط سلول های طبیعی در تمام بدن و در سایر سرطان ها نیز وجود دارد.

-          افزایش متوسط آن در موارد غیر سرطانی مثل عادت ماهانه ، بارداری و بیماری های التهابی لگن وجود دارد.

 

  • نام تست: CA 125
  • نام اختصاری: CA 125
  • کد ملی: 801845
  • کد لوئینک: 010334-100
  • نرخ آزاد: 1,224,370 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست