آزمایش Alpha -1 Antitrypsin

آزمایش Alpha -1 Antitrypsin

آزمایش Alpha -1 Antitrypsin

743,480 ریال

این آزمایش زمانی درخواست می شود که نوزاد یا کودک علائم بیماری کبدی داشته باشد یا زمانی که فرد قبل از چهل سالگی آمفیزم داشته باشد یا زمانیکه فرد علائم بیماری...

لزوم انجام آزمایش:

این آزمایش زمانی درخواست می شود که نوزاد یا کودک علائم بیماری کبدی داشته باشد یا زمانی که فرد قبل از چهل سالگی آمفیزم داشته باشد یا زمانیکه فرد علائم بیماری انسدادی مزمن ریوی داشته باشد یا در هر سنی بیماری کبدی غیر قابل توجیح داشته باشد یا اینکه از بستگان نزدیک مبتلا به فقر آلفا یک آنتی تریپسین باشند.

شرایط انجام آزمایش:

آمادگی خاصی لازم نیست.

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

  • A1 آنتی تریپسین پروتئینی است که در خون وجود دارد و مانع اثر آنزیم های فعال شده بر روی شش ها می شود. این آزمایش مقدارA1AT یا فرم غیرطبیعی ارثی آن را شناسایی و اندازه گیری می کند.
  •  A1AT در غیر فعال کردن چندین آنزیم همکاری می کند که مهمترین آنها الاستاز می باشد. الاستاز آنزیمی است که توسط گلبولهای سفید خون بنام نوتروفیل ها در برخورد به صدمات بافتی یا در آماس آزاد می شود. الاستاز پروتئین ها را شکسته و برداشت آنها را از محل صدمه دیده ممکن می سازد. در صورتیکه فعالیت الاستاز توسط A1AT تنظیم نشود سبب صدمه به بافت شش ها می شود.
  • هر فرد دو کپی از ژن A1AT را از والدین به ارث می برد و هر ژن مسئول تولید نصف مقدار A1AT است. بنابراین در صورتیکه جهش در یک یا هر دو ژن A1AT وجود داشته باشد مقدار کمتر A1AT تولید شده و نقش آن کاهش می یابد.

زمانی که مقدار تولید A1AT به کمتر از 30% نرمال کاهش یابد، فرد مبتلا به اختلالی می شود که آن را فقر A1AT می گویند. در فرد مبتلا خطر آمفیزم که یک بیماری مزمن پیشرونده شش ها است در سنین جوانی وجود دارد و در صورتیکه فرد سیگاری باشد یا هوای آلوده و دود صدمه ریوی زودتر ظاهر می شود و شدیدتر می باشد.

 نوع خاصی از A1AT ناقص و غیر فعال در سلول های کبدی در محل تولید و انباشته می شود. این نوع A1AT رنجیره غیر طبیعی پروتئینی تولید می کند که به سلول های کبدی صدمه و آنها را تخریب می کند. حدود 10% نوزادان مبتلا به فقر A1AT دارای صدمه زده و سلول های کبدی و زردی می باشند که در موارد شدید در این نوزادان پیوند کبد لازم می شود. فقر A1AT شایعترین عامل ژنتیکی بیماری کبدی در کودکان است.

در بالغین مبتلا به فقر A1AT خطر بیماری مزمن کبد، سیروز و سرطان کبد افزایش می یابد   تعداد کمی از بالغین مبتلا به فقر A1AT علائم بیماری کبدی دارند. مقدار و عملکرد A1AT وابسته به جهش ژن مربوطه می باشد. حدود 120 جهش در این ژن وجود دارد که تعداد کمی از آنها شایع است.

     ژن مربوط به A1AT بنام SEPINA1 نامیده می شود که مخفف Serum Proteinase Inhibitor Alpha 1 می باشد. افراد نرمال دو ژن طبیعی دارند که حدود 90% افراد را تشکیل می دهند که MM  نامیده می شود. فرم شایع غیر طبیعی ژن Z یا S می باشد که فرد می تواند MZ ، MS ، ZZ ، SS ، SZ باشد.

  • نام تست: Alpha 1 Anti Trypsin
  • نام اختصاری: alpha .1 .A.TR
  • کد ملی: 803295
  • کد لوئینک: 001825-900
  • نرخ آزاد: 743,480 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست