مارکر سرطان لوزالمعده

مارکر سرطان لوزالمعده

مارکر سرطان لوزالمعده

1,224,370 ریال

بطور اولیه برای کنترل پاسخ به درمان سرطان لوزالمعده وعود آن و بعضی اوقات برای تشخیص سرطان لوزالمعده بکار میرود.

دلیل انجام آزمایش

بطور اولیه برای کنترل پاسخ به درمان سرطان لوزالمعده وعود آن و بعضی اوقات برای تشخیص سرطان لوزالمعده بکار میرود.

چه موقعی آزمایش در خواست میشود

در جریان سرطان لوزالمعده و پیگیری درمان آن

نمونه لازم

برای انجام آزمایش از خون وریدی و گاهی از مایعات دیگر بدن که توسط پزشک معالج جمع آوری  شده استفاده میشود.

شرایط نمونه گیری

آمادگی خاصی لازم نیست

چه چیزی آزمایش می شود.

آنتی ژن سرطان 9-19 (CA 19-9) پروتئینی است که در سطح سلولهای سرطانی خاص وجود دارد . CA 19-9 عامل سرطان نیست بلکه توسط سلولهای سرطانی ترشح می شود و توسط آزمایشگاه در خون  و گاهی در مایعات بدن قابل شناسایی می باشد.در این آزمایش مقدار CA 19-9 اندازه گیری می شود.

از آنجا که CA 19-9 در خون قابل اندازه گیری است بعنوان تومور مارکر (نشانگر تومور) برای پی گیری سیر سرطان مفید میباشد . CA 19-9 در 70 تا 95 درصد موارد سرطان پیشرفته لوزالمعده افزایش می یابد.ولی CA 19-9  می تواند در سایر سرطان ها و بیماریهای دیگر مثل سرطان کیسه صفرا، سرطان مجاری صفراوی ، سرطان معده،سنگهای صفراوی ، پانکراتیت ، فیبروزکیستک ، بیماری های تیروئید و کبد افزایش یابد. از آنجا که CA 19-9  اختصاصی سرطان لوزالمعده نیست بعنوان غربالگری یا تشخیص قابل استفاده نمی باشد .

  • نام تست: CA 19-9
  • نام اختصاری: CA 19-9
  • کد ملی: 801835
  • کد لوئینک: 024108-300
  • نرخ آزاد: 1,224,370 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست