آزمایش ACE

آزمایش ACE

آزمایش ACE

1,210,720 ریال

موقعی که شخص از زیر پوست برجستگی های کوچک (گرانولوما) سرفه با صدای بلند، سرخی چشم یا علائمی دیگر که احتمال بیماری سارکوئیدوز را مطرح می نماید و در صورت داشتن سا

لزوم انجام آزمایش

موقعی که شخص از زیر پوست برجستگی های کوچک (گرانولوما) سرفه با صدای بلند، سرخی چشم یا علائمی دیگر که احتمال بیماری سارکوئیدوز را مطرح می نماید و در صورت داشتن سارکوئیدوز اندازه گیری منظم برای کنترل درمان و مدیریت بیماری

شرایط انجام آزمایش

آمادگی خاصی ندارد. از خون وریدی برای انجام آزمایش استفاده می شود. ACE آنزیمی است که فشار خون را تنظیم میکند، افزایش مقدار این آنزیم بعضی اوقات در بیماری سارکوئیدوز دیده می شود. سارکوئیدوز یک بیماری سیستمیک است که اغلب شش ها را درگیر میسازد ولی می تواند سایر اعضا مثل چشم ها، پوست، عصب ها، کبد و قلب را نیز مبتلا سازد.

  • نام تست: Angiotensin Converting Enzayme
  • نام اختصاری: A.C.E
  • کد ملی: 801525
  • کد لوئینک: 002742-500
  • نرخ آزاد: 1,210,720 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست