هر آنچه درمورد سقط مکرر باید بدانیم

هر آنچه درمورد سقط مکرر باید بدانیم

هر آنچه درمورد سقط مکرر باید بدانیم

آیا پس از سقط اول نیاز به آزمایش وجود دارد؟

در صورت وجود سقط مکرر با نمونه سقط شده چه باید کرد؟

سقط مکرر در حدود 1 الی 5% زوج های نابارور و 12 تا 15% همه بارداری ها را شامل می شود. طبق تعاریف جدید سقط مکرر زمانیست که 2 یا تعداد بیشتری از جنین ها از دست برود. زنانی که سن بیشتر از 35 سال دارند بیشتر در معرض سقط مکرر قرار میگیرند. سن مادر و از دست دادن حامگی های قبلی دو خطر مستقل برای از دست دادن جنین بعدی در نظر گرفته میشوند. بالا رفتن سن مادر با کاهش کیفیت و کمیت تخمک ها ارتباط دارد. ارتباط سن مادر و سقط مکرر در جدول زیر نمایش داده شده است.

45 سال و بیشتر

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

12-19

سن خانم

93%

51%

25%

15%

12%

11%

13%

درصد سقط

 

همچنین گزارش شده است که افزایش سن پدری هم با از دست دادن جنین ارتباط دارد. به طوریکه زنان با سن بیش از 35 سال و مردان بالای 40 سال خطر  بیشتری برای از دست دادن جنین دارند. از دیگر فاکتورهای زنانه مرتبط با سقط می توان به چاقی، سیگار کشیدن، مصرف الکل و قهوه اشاره نمود. در حالیکه نرخ بارداری در زنان چاق بیشتر است با این حال احتمال سقط نیز در این افراد بیشتر می باشد. همچنین استرس در خانم ها یک موضوع نگران کننده می باشد. 

اگرچه ناهنجاری های کروموزمی در جنین، شایع ترین علت برای 40 الی 45% سقط های سه ماهه اول می باشد اما نقش اختلالات کروموزمی در موارد سقط های مکرر کمتر است، چرا که بارداری هایی با اختلالات تعدادی کروموزمی کمتر تکرار می‌شوند. مشاوره ژنتیک نقشی اساسی برای چنین زوج هایی دارد. مشاور میتواند با بررسی تاریخچه ژنتیک افراد، سوال در مورد فرزندان با سابقه اختلالات مادرزادی در فرزندان و یا سایر بستگان راهنمایی های لازم را توصیه کند.  چنانچه پدر و مادری دارای ناهنجاری کروموزمی باشند گزینه نمونه گیری CVS یا آمنیوسنتز  برای تایید اختلال کروموزمی در جنین توصیه می شود. همچنین در مورد توصیه IVF شواهد کافی از کارایی این روش به زوج های با سقط مکرر وجود ندارد. فاکتورهای مرتبط با ترومبوفیلی از دیگر عوامل مرتبط با سقط هستند. که آزمایش برای بررسی عوامل ترومبوفیلی در دسترس می باشد. 

آیا پس از سقط اول نیاز به آزمایش وجود دارد؟

سقط اول معمولا در خانم ها شایع بوده و تکرار نمی‌شود اما چنانچه دو یا تعداد بیشتری سقط اتفاق بیافتد نیازمند بررسی های بیشتر است. 

آیا عفونت مادری با سقط در ارتباط می باشد؟

عفونت هایی از قبیل مایکوپلاسما، توکسوپلاسما، سرخچه، سایتومگالوویروس و ... با سقط تصادفی (تک) همراهی دارد اما با سقط مکرر ارتباطی ندارد. بنابراین یک غربال گری معمولی برای بررسی عفونت ها به مادران با سقط مکرر توصیه نمی شود. 

آیا احتمال مشخص نشدن سقط مکرر در زوجین وجود دارد؟

در 50 الی 75% از زنان با سقط مکرر، هیچ دلیلی برای از دست دادن جنین یافت نمی شود. ممکن است سر نخ هایی در مورد سقط مکرر وجود داشته باشد. اما پاسخ مطمئنی وجود ندارد. 

درصورتیکه علت سقط های قبلی مشخص نباشد آیا شانسی برای بارداری موفق وجود دارد؟

 در حدود 65% خانم ها با تجربه سقط مکرر غیر قابل توضیح، بارداری بعدی موفق می‌باشد . 

در صورت وجود سقط مکرر با نمونه سقط شده چه باید کرد؟

به تمامی خانم هایی که تجربه سقط مکرر دارند توصیه میشود که جهت بررسی علت سقط، نمونه جنین را در محلول حاوی نرمال سالین استریل گذاشته و به آزمایشگاه انتقال بدهند. توجه شود که نباید بیشتر از 12 ساعت از زمان سقط گذشته باشد

تمامی تست های مربوط به بررسی سقط مکرر در آزمایشگاه رازی انجام میشود.