دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

متخصص ژنتیک پزشکی

بیوگرافی

متخصص ژنتیک پزشکی در سال ۱۳۹۹ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شدند و پس از آن در آزمایشگاه رازی در گسترش بخش ژنتیک و راهنمایی بیماران حضور دارند. ایشان به همراه سایر موسسین و همکاران آزمایشگاه رازی در سال ۱۴۰۱ با هدف گسترش خدمات آزمایشگاه رازی و درخواست پزشکان آزمایشگاه رازین را در چهارراه طالقانی تاسیس کردند که هم اکنون در حال بهره برداری می‌باشد.
حوزه فعالیت ایشان تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی از جمله غربالگری بیماری های کروموزومی جنین در حین بارداری از طریق آمینوسنتز و کاریوتایپ و QfPCR، شناسایی ناقلین در ازدواج های خویشاوندی، سقط و ناباروری، تعیین هویت (ابوت)، ناشنوایی و کم شنوایی، بیماری های متابولیک، بررسی‌ ژنتیکی سرطان ها و بیماری های خونی، و شناسایی انواع بیماریهای عفونی جنسی و غیر جنسی می‌باشد.