آزمایش پروستات

آزمایش پروستات

آزمایش پروستات

1,224,500 ریال

آزمایش پروستات عبارت است از PSA تام که کل PSA را در خون اندازه گیری می کند.این آزمایش می تواند بعنوان غربالگری یا نظارت بر درمان سرطان پروستات استفاده شود.

دلیل انجام آزمایش:

 • غربالگری سرطان پروستات
 • کمک به تعیین لزوم بیوپسی پروستات
 • نظارت بر تاثیر درمان سرطان پروستات و نشان دادن عود سرطان پروستات

چه زمانی باید آزمایش انجام شود:

 • زمانی که فرد علائمی دال بر سرطان پروستات مثل ادرار مشکل، دردناک و مکرر داشته باشد.
 • در طی و بعد از درمان سرطان پروستات بطور منظم و دوره ای .
 • مردان فاقد علائم با توجه به مزایا و مضرات غربالگری.

نمونه لازم:

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری:

 • 24 ساعت قبل از نمونه گیری نباید دفع منی صورت گیرد زیرا باعث افزایش PSA می شود.
 • پرهیز از فعالیت فیزیکی شدید مثل دوچرخه سواری و مصرف داروها ی خاص و گیاهی.
 • نمونه گیری باید قبل معاینه انگشتی یا چند هفته بعد از معاینه با انگشت یا بیوپسی انجام شود زیرا هر دو موضوع فوق باعث افزایش PSA می شود.

چه چیزی آزمایش می شود:

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) پروتئینی است که توسط سلولهای پروستات تولید می شود. پروستات غده ی کوچکی است که انتهای مجرا قبل از مثانه قرار دارد و مجرا را احاطه می کند و مایعی ترشح می کند که بخشی از منی را تشکیل می دهد. بیشتر PSA ترشح شده در پروستات به این مایع ریخته می شود و مقدار کمی نیز وارد جریان خون می شود. PSA به دوشکل در خون وجود دارد. PSA کامل که به پروتئین های دیگر پیوند می شود و PSA آزاد یا FPSA که به پروتئین پیوند نمی باشد. شایعترین آزمایش PSA عبارت است از PSA تام که کل PSA را در خون اندازه گیری می کند.آزمایش PSA می تواند بعنوان تومور مارکر برای غربالگری یا نظارت بر درمان سرطان پروستات استفاده شود. هدف غربالگری  تشخیص سرطان پروستات در مرحله ای است که محدود به پروستات باشد. بیشتر متخصصین معتقدند کهغربالگری در افراد فاقد علائم با آگاه کردن بیماران از فواید و مضرات آن انجام می گیرد. افزایش PSA با سرطان پروستات  همراه است ولی PSA در موارد پروستاتیت (تورم و آماس پروستات) بزرگی خوشخیم (BPH) نیز افزایش می یابد.

با افزایش سن مقدار PSA در تمامی مردان افزایش می یابد.

PSA برای سرطان پروستات تشخیصی (دیاگونستیک) نیست استاندارد طلایی تشخیص سرطان پروستات بیوپسی می باشد که برداشتن قطعات کوچکی از پروستات و بررسی آن در زیر میکروسکوپ می باشد. معمولا بعد از افزایش  PSA، بیوپسی توصیه می شود که البته دارای عوارضی مثل درد، تب، خون در ادرار و عفونت ادراری می باشد. مجموعه مقدار PSA تام و معاینه بالینی با انگشت ، لزوم انجام بیوپسی را تعیین می کنند.

زمانی که سرطان پروستات تشخیص داده شد باید بر اساس درمان طرح جدیدی ریخته شود. سرطان پروستات در آقایان با افزایش سن شایعتر می باشد و اکثر آنها تومورهای با رشد کند می باشند. در حالیکه سرطان پروستات دومین عامل مرگ بر اثر سرطان در مردان می باشد. در نوعی از آن که دارای رشد کندی می باشد مرگ بعلت سرطان شایع نیست و علائمی ندارد.    

پاتولوژیست ها باید بتوانند در تفکیک بین موارد با رشد کند و سرطان که با سرعت رشد کرده و به سایر قسمت های بدن ریشه می اندازد (متاستاز) کمک کنند.

تشخیص و درمان بیش از اندازه سرطان پروستات مسئله ای است که پزشکان با آن درگیر می باشند  در بعضی مواقع درمان بدتر از سرطان است. احتمال عوارض جراحی مثل بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی وجود دارد. آزمایش پروستات و معاینه بالینی انگشتی قادر به پیشگویی بیماری مریض نیست. آزمایش FPSA برای تصمیم گیری درباره انجام بیوپسی در مواردی که PSA به مقدار کمی افزایش یافته، استفاده می شود.     

 • نام تست: Free PSA
 • نام اختصاری: F. PSA
 • کد ملی: 801825
 • کد لوئینک: 010886-000
 • نرخ آزاد: 1,224,500 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست