آزمایش Protein C

آزمایش Protein C

آزمایش Protein C

3,196,500 ریال

موقعی که فرد لخته غیر قابل توجیه داشته باشد بخصوص موقعی که فرد ریسک فاکتورهای کلاسیک را نداشته باشد و در سنین پایین باشد (کمتر از 50 سال) و در محل های غیر عادی

دلیل انجام آزمایش

 • برای تحقیق علت لخته شدن خون (ترومبوز) مثل ترومبوز عروق عمقی (DVT) یا آمبولی ریوی (PE)
 • برای معین کردن وجود فقر پروتئین C یا S

چه زمانی آزمایش درخواست می شود

موقعی که فرد لخته غیر قابل توجیه داشته باشد بخصوص موقعی که فرد ریسک فاکتورهای کلاسیک را نداشته باشد و در سنین پایین باشد (کمتر از 50 سال) و در محل های غیر عادی لخته تشکیل شود.موقعی که نوزاد اختلال انعقادی شدید داشته باشد.موقعی که از وابستگان نزدیک فقر پروتئینی C یا S داشته باشد.

نمونه لازم

از خون وریدی استفاده می شود

شرایط نمونه گیری

-قبل از انجام این آزمایش باید لخته تشکیل شده درمان و حل شده باشد

-ممکن است توصیه شود که درمان ضد انعقادی قطع شود.

چه چیزی آزمایش می شود

پروتئین C و  S دو پروتئینی هستند که تشکیل لخته را تنظیم می کنند. برای این پروتئین ها دو آزمایش جداگانه برای تحقیق علت تشکیل لخته غیر موجه انجام می شود. این آزمایشات مقدار این پروتئین ها و کارایی آنها را بررسی می کند.

دو نوع ارثی فقر پروتئین C وجود دارد:

 • نوع 1 که مربوط به ناکافی بودن پروتئین C است.
 • نوع 2 کمتراز نوع 1 است و بعلت کارکرد غیر طبیعی پروتئین C است.

پروتئین S به دو شکل در جریان خون وجود دارد. نوع آزاد و نوع متصل به پروتئین های دیگر. ولی فقط نوع آزاد آن به عنوان کوفاکتور پروتئین C فعال است. و سه نوع فقر ارثی پروتئین S وجود دارد:

 • نوع 1 بعلت ناکافی بودن پروتئین S می باشد.
 • نوع 2 بعلت کار غیرطبیعی است.
 • نوع 3 بعلت کاهش پروتئین C آزاد است در حالیکه مقدار کل پروتئین S طبیعی است.
 • نام تست: Protein C
 • نام اختصاری: Protein C
 • کد ملی: 802280
 • کد لوئینک: 006007-900
 • نرخ آزاد: 3,196,500 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست