آزمایش DHEA-SO4

آزمایش DHEA-SO4

آزمایش DHEA-SO4

688,460 ریال

موقعی که خانم ها موی صورت و بدن زیادی (هیرسوتیسم) داشته باشند ، وجود آکنه و نداشتن عادت ماهانه  (آمنوره) یا موقعی که خانمی نازا باشد (infertility)موقعی که پسر ع

دلیل انجام آزمایش

 • کمک به ارزیابی کار غدد فوق کلیوی
 • برای تشخیص تومور یا کانسر غدد فوق کلیوی
 • برای تشخیص علت خصوصیات ثانویه جنسی مثل پرموئی و عضلانی شدن در خانم ها و بلوغ زودرس در پسرها.

چه موقع آزمایش درخواست می شود.

موقعی که خانم ها موی صورت و بدن زیادی (هیرسوتیسم) داشته باشند ، وجود آکنه و نداشتن عادت ماهانه  (آمنوره) یا موقعی که خانمی نازا باشد (infertility)موقعی که پسر علائم زودرس بلوغ داشته باشد مثل تغییر صدا ، رویش موی زهار و عضلانی شدن

نمونه مورد نیاز

آزمایش از خون سیاهرگی که از ناحیه آرنج گرفته می شود انجام می شود.

شرایط نمونه گیری

آمادگی خاصی لازم نیست

چه چیزی آزمایش می شود.

دی هیدرواپی اندرسترون سولفات (DHEA) هورمون جنسی مردانه (آندروژن) است که در هر دو جنس یعنی خانم ها و آقایان وجود دارد. این آزمایش مقدار آن را اندازه گیری میکند .

DHEAS

 • در زمان بلوغ در تکامل خصوصیات جنسی ثانویه مردانه نقش ایفا می کند
 • توسط بدن میتواند به آندروژن های قویتر مثل تستوسترون و آندروستن دیون تبدیل شود
 • میتواند به هورمون زنانه (استروژن ) تبدیل شود.

DHEAS  تقریبا" بطور کامل در غدد فوق کلیه تولید می شود. توسط تخمدان ها در بانوان و بیضه ها در آقایان مقدار جزئی از آن تولید میشود. DHEASدر بررسی کار غدد فوق کلیه  مفید است . تومورهای فوق کلیه (سرطانی و خوشخیم ) و بزرگی غدد فوق کلیه (هیپرپلازی) میتواند منجر به افزایش مقدار DHEAS  شود . به ندرت تومور تخمدان DHEAS تولید می کند.

افزایش DHEAS

 • در مردان بالغ بی علامت است
 • در پسران جوان می تواند بلوغ زودرس ایجاد کند
 • میتواند سبب نداشتن عادت ماهانه (آمنوره) و تکامل خصوصیات فیزیکی غضلانی  (VIRILIZATION) در دخترها

و بانوان مثل افزایش موی صورت و بدن (هیرسوتیسم) شود.

 • موجب می شو.د که نوزاد دختر با دستگاه تناسلی غیر قابل تشخیص مردانه یا زنانه (ابهام جنسی ) متولد شود.
 • نام تست: DHEA-SO4
 • نام اختصاری: DHEA-SO4
 • کد ملی: 801465
 • کد لوئینک: 002191-500
 • نرخ آزاد: 688,460 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست