آزمایش d-dimer

آزمایش d-dimer

آزمایش d-dimer

1,670,850 ریال

زمانی که بیمار علائم وجود لخته را داشته باشد و بیماریهایی که سبب تشکیل لخته نامتناسب مثل وجود ترومبوز در سیاهرگهای عمقی (DVT)، آمبولی ریوی (PE)، انعقاد درون...

دلیل انجام آزمایش:

کمک برای رد کردن وجود لخته (ترومبوز) و کمک به تشخیص بیماری که منجر به ترومبوز می شود.

چه زمانی آزمایش درخواست می شود.

زمانی که بیمار علائم وجود لخته را داشته باشد و بیماریهایی که سبب تشکیل لخته نامتناسب مثل وجود ترومبوز در سیاهرگهای عمقی (DVT)، آمبولی ریوی (PE)، انعقاد درون عروقی منتشر (DIC) و نظارت بر درمان DIC و بیماریهایی که باعث لخته شدن وسیع خون در داخل رگها می شوند.

نمونه مورد نیاز:

نمونه خون از سیاهرگ آرنج گرفته می شود.

شرایط نمونه گیری:

آمادگی خاصی لازم نیست.

چه چیزی در آزمایش D-Dimer بررسی می شود:

D-Dimer پروتئینی است که در موقع حل شدن لخته در بدن بوجود می آید. بطور طبیعی مقدار آن غیرقابل اندازه گیری یا خیلی جزئی می باشد ولی زمانی در بدن فرایند تشکیل لخته و حل شدن وجود داشته باشد مقدار آن به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. این آزمایش مقدار D-Dimer را در خون اندازه گیری می کند.

زمانی که عروق خونی در بدن صدمه ببینند و خونریزی اتفاق بیافتد پروسه ای در بدن آغاز می شود که در آن خون منعقد شده و خونریزی بند می آید در این فرایند رشته های فیبرینی بوجود می آید که بصورت متقاطع شبکه ای را بوجود می آورند وبا پلاکت ها لخته را در محل صدمه دیده تشکیل می دهند تا رگ بطور کامل ترمیم شود.

لخته می تواند بر روی پوشش داخلی قلب یا دریچه های آن بخصوص در مواقعی که قلب نامنظم کار کند (فیبراسیون دهلیزی) یا در زمانی که دریچه های قلب صدمه دیده باشند تشکیل شود. لخته می تواند در شریان های بزرگ بعلت بوجود آمدن تنگی ناشی از آترواسکلروز ( تصلب شرایین) تشکیل شود. قطعه ای از این لخته ها (لخته های شریانی) می تواند شکسته و سبب آمبولی و انسداد شریان (سرخرگ) در عضو دیگر شود. مثل مغز (سکته مغزی) یا کلیه. در تمامی این حالات اندازه گیری D-Dimer کمک بزرگی برای تشخیص می باشد.

اندازه گیری D-Dimer به همراه آزمایشات دیگر می تواند به تشخیص انعقاد درون عروقی متشر Disseminated intravascular coagulation (DIC) کمک کند. DIC موقعیتی است که در آن فاکتورهای انعقادی فعال شده و تمامی آنها مصرف می شود. این موضوع باعث تشکیل فراوان ذرات کوچک لخته شده و همزمان با مصرف فاکتورهای انعقادی، فرد مستعد خونریزی وسیع می شود. یک موقیعت پیچیده و خطرناکی است در شرایط مختلفی مثل بعضی موارد جراحی، عفونت خون (Sepsis)، گزیدگی مار سمی، بیمارهای کبدی یا بعد از زایمان بوجود می آید. در این حالت باید از درمان نگهدارنده استفاده شود تا عامل بوجود آورنده DIC برطرف گردد. در DIC  مقدار D-Dimer شدیدا افزایش می یابد.  

  • نام تست: Fibrin Degeneration Fragment
  • نام اختصاری: D-Dimer
  • کد ملی: 802330
  • کد لوئینک: 007799-000
  • نرخ آزاد: 1,670,850 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست