آزمایش Beta 2 Microglobulin

آزمایش Beta 2 Microglobulin

آزمایش Beta 2 Microglobulin

1,414,010 ریال

ارزیابی شدت و پیش آگاهی بعضی سرطان ها شامل میلوم مولتیپل و بعضی لنفوم ها

دلیل درخواست آزمایش

ارزیابی شدت و پیش آگاهی بعضی سرطان ها شامل میلوم مولتیپل و بعضی لنفوم ها

چه زمانی آزمایش درخواست می شود

  • موقعی که بیماری مولتیپل میلوم یا سایر سرطان ها تشخیص داده شده باشد
  • گاهی برای نظارت بر فعال بودن بیماری و درمان آن

نمونه لازم

خون وریدی: گاهی ادرار 24 ساعته و به ندرت مایع مغزی نخاعی (CFS)

شرایط نمونه گیری

ندارد

بتا2: میکروگلوبولین (B2M) پروتئینی است که تقریباً در سطح تمامی سلول های بدن تومورال وجود دارد و به داخل بخصوص لنفوسیت های B و سلول های تومورال وجود دارد و به داخل خون ریزش می کند. B2M در اکثر مایعات بدن وجود دارد. در شرایط افزایش چرخه سلولی یعنی تولید و از بین رفتن سلول ها یا بیماری هایی که سیستم ایمنی را فعال می کنند مقدار آن در خون افزایش می یابد. این آزمایش مقدار B2M را در خون، ادرار و به ندرت مایع نخاع اندازه گیری می کند.

B2M بطور شایع در خون افراد مبتلا به سرطان هایی مثل میلوم مولتیپل و لنفوم و بیماری های آماسی و عفونت ها (HIV-CMV) افزایش می یابد. از آنجا که B2M در سرطان های سلول های خونی افزایش می یابد بعنوان تومور مارکر مفید است. از B2M برای بررسی کار کلیه نیز استفاده می شود.

B2M در مایع نخاع افراد مبتلا به سرطان های خونی که به مغز متاستاز داده باشد. افزایش می یابد ولی در بعضی بیماری های مزمن مثل مالتیپل اسکلروزیس (MS) و عفونت ها ویروسی مثل HIV نیز افزایش می یابد.

  • نام تست: Beta 2 Microglobulin
  • نام اختصاری: B2 Microglobulin
  • کد ملی: 802925
  • کد لوئینک: 001952-100
  • نرخ آزاد: 1,414,010 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست