آزمایش Androstenedione

آزمایش Androstenedione

آزمایش Androstenedione

855,780 ریال

زمانی آزمایش درخواست میشود که پرموئی (هیرسوتیسم) روئیدن بیش از اندازه مو در صورت، بدن خانم ها، آکنه، عدم وجود عادت ماهیانه، عادت ماهیانه کمتر از 6 یا 8 بار در

لزوم انجام آزمایش:

زمانی آزمایش درخواست میشود که پرموئی (هیرسوتیسم) روئیدن بیش از اندازه مو در صورت، بدن خانم ها، آکنه، عدم وجود عادت ماهیانه، عادت ماهیانه کمتر از 6 یا 8 بار در سال یا نازائی وجود داشته باشد. یا زمانی که پسر بلوغ زودرس و در دختر پرموئی یا تاخیر بلوغ دیده شود. یا زمانی که مشکوک به هیپرپلازی مادرزادی فوق کلیه باشیم یا در کنترل هیپرپلازی مادرزادی فوق کلیه استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری:

در بانوانی که عادت ماهیانه می شوند متمنی است از طرف پزشک زمان خاصی توصیه شود.

برای نمونه گیری از خون وریدی استفاده می شود.

آندروستن دیون یک آندروژن است. یکی از چندین هورمون جنسی که مسئول تمایز جنسی در جنس مذکر و مونث و تکامل خصوصیات ثانویه جنسی در جنس مذکر مثل رویش موی صورت و تعقیر صدا می باشد. بنابراین این هورمون، هورمون جنسی مردانه می باشد. در خون هر دو جنس وجود دارد و یک هورمون اولیه است و در بدن به آندروژن های قوی تر تبدیل می شود.

آندروستن دیون در بانوان در تخمدان ها و در آقایان در بیضه ها و در غدد فوق کلیه هر دو جنس تولید می شود.

  • هورمون آزاد شده از هیپوفیز بنام LH آزاد شدن آندرودستن دیون را از تخمدانها و بیضه ها تحریک می کند.
  • هورمون هیپوفیزی ACTH آزاد شدن آندروستن دیون را از فوق کلیه تحریک می کند.

سطح خونی آندروستن دیون در طول روز و در طول عادت ماهیانه خانم ها تعقیر می کند. از آنجا که این هورمون در بیضه ها، تخمدان ها و غده فوق کلیه تولید می شود. برای بررسی کار این اعضا و بررسی تولید آندروژن استفاده می شود. معمولا آندروستن دیون بعد از نتایج سایر آزمایشات و غیر طبیعی بودن آنها مثل تستوسترون، 17-هیدروکسی پروژسترون درخواست می شود. افزایش آندروستن دیون و سایر آندروژن ها در خون می تواند در تمایز اعضای جنسی در کودکان اشکال ایجاد کرده و باعث ابهام جنسی، ازدیاد موی بدن (هیرسوتیسم)، غیر طبیعی شدن عادت ماهیانه در دخترها ، بلوغ زودرس در دخترها و پسرها شود. 

تومورهای غده فوق کلیه، تومورهای مترشحه  ACTH (هیپوفیز) و هیپرپلازی فوق کلیه می تواند منجر به تولید بیش از اندازه آندروستن دیون شوند. در خانم های مبتلا به تخمدان پلی کیستیک نیز مقدار آن افزایش می یابد. در مردان بالغ علائم قابل توجهی ندارد ولی در خانم ها باعث پرموئی و اختلال یا از بین رفتن عادت ماهیانه (آمنوره) می شود.

  • نام تست: Androstenedione
  • نام اختصاری: Androstenedione
  • کد ملی: 801495
  • کد لوئینک: 001854-900
  • نرخ آزاد: 855,780 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست