آزمایش َAFP

آزمایش َAFP

آزمایش َAFP

817,000 ریال

آلفافتوپروتئین (AFP) پروتئینی است که توسط کبد جنین در حال تکامل و بخشی از جنین در حال تکامل که کیسه زرد گفته می شود تولید می شود مقدار AFP در زمان تولد افزایش م

برای تشخیص و مدیریت درمان سرطان های خاص مثل سرطان کبد، بیضه و تخمدان

شرایط لازم برای انجام آزمایش

آمادگی خاصی لازم نیست

نمونه لازم

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود.

چه چیزی آزمایش می شود؟

آلفافتوپروتئین (AFP) پروتئینی است که توسط کبد جنین در حال تکامل و بخشی از جنین در حال تکامل که کیسه زرد گفته می شود تولید می شود مقدار AFP در زمان تولد افزایش می یابد و بعد از تولد سزیعا کاهش می یابد صدمه به کبد و بعضی سرطان ها سبب افزایش قابل توجه آلفا فتو پروتئین می شوند. در این آزمایش مقدار AFP خون اندازه گیری می شود.

هرگاه سلول های کبدی بازسازی شوند  AFPافزایش می یابد. در بیماری های مزمن کبد مثل هپاتیت و سیروز ممکن است AFP به طور طولانی مدت افزایش یابد ولی افزایش زیاد آن با بعضی سرطان ها تولید می شود و این خصوصیت باعث می شود که AFP یک نشانگر مفیدی برای بعضی سرطان ها باشد. افزایش آن در سرطان کبد در بزرگسالان و کودکان و همچنین با بعضی سرطان های تخمدان ها و بیضه ها وجود دارد.

  • نام تست: Alfa- Feto Protein (AFP)
  • نام اختصاری: A.F.P
  • کد ملی: 801810
  • کد لوئینک: 001834-100
  • نرخ آزاد: 817,000 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست