آزمایش ادرار

آزمایش ادرار

آزمایش ادرار

142,630 ریال

آزمایش ادرار زمانی انجام میشود که علائمی مثل درد شکم، درد پشت، تکرر یا سوزش ادرار دیده شود.همچنین جهت چکاپ دوره ای، بارادری و قبل از عمل درخواست می شود.

دلیل انجام آزمایش:

غربالگری سلامتی، کمک به تشخیص و نظارت بر بیماریها ی مختلف مثل بیماریهای کلیه یا عفونت دستگاه ادراری.

چه زمانی آزمایش درخواست می شود:

وقتی که علائمی مثل درد شکم، درد پشت، تکرر یا سوزش ادرار، بخشی از آزمایش سلامتی، چک آپ بارداری و قبل از جراحی.

نمونه لازم:

مقدار لازم 30 تا 50 میلی لیتر است. برای جواب درست حجم کافی لازم است. زمانی که کشت لازم باشند بعد از دفع مقدار اولیه ادرار را در توالت و پاک کردن آلت تناسلی، قسمت وسط ادرار را در ظرف نمونه جمع کرده (حدود 30 تا 50 میلی لیتر) و بقیه ادرار در توالت دفع شود. 

شرایط نمونه گیری:

آمادگی خاصی لازم نیست.

چه چیزی آزمایش می شود:

آزمایش ادرار گروهی از آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی می باشد. در این آزمایش وجود یا مقدار چندین ماده در ادرار اندازه گیری می شود مثل مواد زائد متابولیسم طبیعی یا غیر طبیعی، سلولها، قطعات سلولی و باکتریها.ادرار توسط کلیه ها تولید می شود. کلیه ها در دوطرف ستون مهره ها در زاویه دنده ها قرار دارند، کلیه ها مواد زائد خون را فیلتر می کنند به تنظیم آب بدن کمک می کنند و پروتئین ها، الکترولیت ها و سایر مواد قابل استفاده را حفظ می کنند. هر ماده ای که لازم نیست،  توسط ادرار از کلیه ها بوسیله میزنای به ثانه و سپس توسط مجرا به خارج از بدن دفع می شود. ادرار عموما زرد و شفاف می باشد ولی رنگ، مقدار، غلظت و محتوای ادرار در هر وعده دفع آن می تواند اندکی متفاوت باشد.    می توان خیلی از بیماریها را در مراحل اول با پیدا کردن ماده ای که بطور طبیعی در ادرار وجود ندارد یا با اندازه گیری مقدار ماده غیر طبیعی تشخیص داد. بعضی از مثال های آن شامل گلوکز، پروتئین، بیلی روبین، گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید، کریستالها و باکتریها می باشد.

این مواد به علل زیر می توانند در ادرار باشند:

 1. بعلت افزایش این مواد در خون و پاسخ بدن با تلاش برای دفع کردن آن از طریق ادرار.
 2. بیماریهای کلیه.
 3. وجود عفونت ادراری مثل وجود باکتری و گلبول سفید.

آزمایش کامل ادرار دارای سه بخش می باشد:

 1. آزمایش فیزیکی که با دیدن معمولا رنگ و شفافیت بررسی می شود.
 2. آزمایش شیمیایی که معمولا 9 ماده شیمیایی بررسی می شود که اطلاعات باارزشی در مورد سلامت و بیماری به ما می دهد و غلظت ادرار نیز بررسی می شود.
 3. آزمایش میکروسکوپی که در آن  انواع سلولها، سیلندرها، کریستالها، و سایر اجزا مثل میکروب و موکوس موجود بررسی می شود. 

آزمایش میکروسکوپی بطور کلاسیک زمانی انجام می شود که در آزمایش فیزیکی و شیمیایی یافته غیر طبیعی دیده شود یا اینکه پزشک رسما درخواست کرده باشد.    

 • نام تست: Urine Analysis
 • نام اختصاری: Urine Analysis
 • کد ملی: 800200
 • کد لوئینک: 024356-800
 • نرخ آزاد: 142,630 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست