آزمایش Lipase

آزمایش Lipase

آزمایش Lipase

403,310 ریال

آزمایش Lipase عمدتا به منظور تشخیص و نظارت بر پانکراتیت حاد و گاهی پانکراتیت مزمن و سایر بیماریهای لوزالمعده.زمانی که فرد علائم بیماریهای لوزالمعده مثل درد شدید

دلیل انجام آزمایش:

عمدتا به منظور تشخیص و نظارت بر پانکراتیت حاد و گاهی پانکراتیت مزمن و سایر بیماریهای لوزالمعده.

چه زمانی آزمایش انجام می شود:

زمانی که فرد علائم بیماریهای لوزالمعده مثل درد شدید شکم، تب، کاهش اشتها یا تهوع داشته باشد.

 نمونه مورد نیاز:

از خون وریدی آرنج استفاده می شود.

 شرایط نمونه گیری:

ناشتایی به مدت 8 تا 12 ساعت توصیه می شود.از کلیه داروها مانند ویتامینها یا مسکن هایی که مصرف می نمایید پزشک خود را مطلع نمایید.

 چه چیزی آزمایش می شود:

لیپاز آنزیمی است که توسط لوزالمعده و عمدتا برای هضم چربی تولید می شود. در این آزمایش مقدار لیپاز خون اندازه گیری می شود.لوزالمعده عضوی است در بالای شکم در پشت قرار گرفته به شکل برگ می باشد و محتوای آن به داخل دوازدهه می ریزد. لوزالمعده آنزیمهای متعددی تولید می کند که به دوازدهه ریخته و در هضم غذا دخیل می باشند. لیپاز یکی از آنزیمهایی است که توسط لوزالمعده ترشح می شود و تری گلیسرید را به اسیدهای چرب آزاد تجزیه می کند.

مقدار لیپاز در خون معمولا جزئی است. زمانیکه سلولهای لوزالمعده صدمه می بینند مقدار زیادی لیپاز وارد جریان خون می شود و غلظت آن در خون افزایش می یابد. این اتفاق در مواردی مثل پانکراتیت یا انسداد مجرای لوزالمعده با سنگ صفراوی یا به ندرت در سرطان لوزالمعده پیش می آید. 

  • نام تست: Lipase Serum
  • نام اختصاری: Lipase
  • کد ملی: 800590
  • کد لوئینک: 003040-300
  • نرخ آزاد: 403,310 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست