آزمایش G6PD

آزمایش G6PD

آزمایش G6PD

639,300 ریال

در صورتیکه کودک زردی مقاوم داشته باشد مثل زردی مقاوم نوزادان ، در مواقعی که فرد حملات بینابینی همولیزی داشته باشد که با عفونت یا بعضی داروها ظاهر شود.

لزوم انجام آزمایش :

در صورتیکه کودک زردی مقاوم داشته باشد مثل زردی مقاوم نوزادان ، در مواقعی که فرد حملات بینابینی همولیزی داشته باشد که با عفونت یا بعضی داروها ظاهر شود.

شرایط نمونه گیری :

-          آمادگی خاصی لازم نیست . در صورتیکه شخصی علامت حاد داشته باشد توصیه می شود چند هفته بعد از بهبودی نمونه گیری انجام شود.

-          این آزمایش از خون وریدی و در مواقع خاص از طریق خون نوک انگشت قابل انجام است.

-          گلوکز 6 فسفات دی دهیدروژناز آنزیمی است که در تولید انرژی دخیل است و در تمام سلول های بدن و گلبول های قرمز وجود دارد و سلول را از عوارض محصولات سمی ناشی از سوخت و ساز سلولی محافظت می کند.

-          فقر G6PD ، گلبولهای قرمز را در موارد خاص به پاره شدن (همولیز) حساس می کند. در این آزمایش مقدار G6PD موجود در سلول اندازه گیری می شود.

-          G6PD بیماری ارثی است. در این نقص اگر فرد با عفونت ، داروهای خاص و استرس روبرو شود هموگلوبین رسوب کرده و به غشاء گلبول می چسبد به آن ( Heinz Body) گفته می شود و غشاء گلبول پاره می شود (همولیز) در بعضی افراد این واکنش در برخورد با لوبیا صورت می گیرد که به آن فاویسم گفته می شود. ژن G6PD بر روی کروموزومها X قرار دارد و از آنجا که مردان فقط یک کروموزومها X دارند  (XY) ، بیماری در آنها ظاهر

می شود. ولی چون خانم ها دو کروموزومها X دارند (XX) ، سالم بودن یک X برای تولید آنزیم کافی است و بیماری در آنها ظاهر نمیشود یا ممکن است خیلی خفیف ظاهر شود بنابراین خانمها ناقل بیماری می شوند.

-          G6PD علت شایع زردی مقاوم نوزادان است.

-          علائم بیماری همولیز حاد ، رنگ پریدگی ، وجود هموگلوبین (خون) در ادرار ، زردی ، ضعف و بی حالی و درد استخوان می باشد. داروهای عمده ای که ایجاد حساسیت و همولیز می کنند عبارتند از آسپیرین ، پاراستامول ، ویتامین C ، سیپروفولوکساسین ، نفتالین ، نیتروفورانتوئین ، نیتروگلیسیرین ، سولفاستامید، تری متوپریم، سولفامتوکسازول

  • نام تست: G6PD
  • نام اختصاری: G6PD
  • کد ملی: 800580
  • کد لوئینک: 032546-400
  • نرخ آزاد: 639,300 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست