آزمایش Digoxin

آزمایش Digoxin

آزمایش Digoxin

929,190 ریال

بعد ازشروع درمان دیگوکسین و بطور منظم در فواصل زمانی برای اطمینان از سطح درمانی آن ( نه پائین باشد و نه آنقدر افزایشداشته باشد که موجب مسمومیت شود.)

دلیل انجام آزمایش

برای اطمینان از مقدار درمانی دارو (دیگوکسین) در خون و پرهیز از مسمومیت آنچه موقعی آزمایش درخواست می شود.بعد ازشروع درمان دیگوکسین و بطور منظم در فواصل زمانی برای اطمینان از سطح درمانی آن ( نه پائین باشد و نه آنقدر افزایشداشته باشد که موجب مسمومیت شود.)

نمونه مورد نیاز

از خون سیاهرگی وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری

آمادگی خاصی لازم نیست ولی آخرین زمان مصرف دارو را به نمونه گیر اطلاع دهید.

چه چیزی آزمایش می شود.

دیگوکسین دارویی است که برای درمان نارسایی و آریتمی قلبی ازآن استفاده میشود. نارسایی قلب شامل نارسایی احتقانی (CHF) سبب می شودکه توانایی گردش خون توسط قلب کاهش یابد در نتیجه خون به پاها ، دست ها، ریه و کبد بازگشته و سبب تورم، تنگی نفس و خستگی  میشود. این آزمایش مقدار دیگوکسین را در خون اندازه گیری می کند.

دیگوکسین علائم نارسایی قلب را کاهش می دهد. این دارو قدرت انقباض قلب را افزایش داده و باعث پمپ شدن خون بیشتریمیشود در ضمن دیگوکسین سرعت ضربان  قلب و ضربان غیر طبیعی (آریتمی ) را کنترل می کند. از آنجا که نارسایی قلب و آریتمی یک مسئله مزمن می با شند دیگوکسین  قادر به درمان آن نیست وهمراه با رژیم غذایی ، ورزش و سایر دارو ها در مدیریت علائم نارسایی قلب مفید می باشد.

مقدار دیگوکسین باید نظارت شود زیرا محدوده مصرف مفید آن باریک می باشد. در صورتیکه مقدار آن در خون کم باشد علائم نارسایی عود خواهد کرد و درصورتیکه مقدار آن بیشتر باشد مسمومیت ظاهر خواهد شد.دوز مصرفی دیگوکسین باید بر اساساندازه گیری سطح خونی آن تنظیم شود.

  • نام تست: Digoxin Level
  • نام اختصاری: Digoxin
  • کد ملی: 801165
  • کد لوئینک: 010535-300
  • نرخ آزاد: 929,190 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست