آزمایش CRP

آزمایش CRP

آزمایش CRP

585,970 ریال

CRP پروتئینی است که مقدار آن در جریان آماس ، عفونت ، بدنبال حمله قلبی ، جراحی یا ضربات محکم افزایش می یابد. مطالعات انجام شده نشان می دهد در تصلب شریان ها..

دلیل انجام آزمایش :

کمک به تخمین احتمال بوجود آمدن بیماری قلبی

چه زمانی آزمایش درخواست می شود :

Hs-CRP اغلب همراه با سایر آزمایشات برای تخمین احتمال بیماری قلبی عروقی همراه با پانل چربی درخواست می شود.

نمونه مورد نیاز :

برای انجام آزمایش از خون وریدی آرنج استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری :

آمادگی خاصی لازم نیست ولی در صورتیکه همراه پانل چربی درخواست شود باید 9 تا 12 ساعت ناشتا بوده و در زمان انجام آزمایش باید کاملا سالم و بدون هرگونه بیماری جدید ، عفونت ، آماس یا صدمه بافتی باشید.

چه چیزی آزمایش می شود :

CRP پروتئینی است که مقدار آن در جریان آماس ، عفونت ، بدنبال حمله قلبی ، جراحی یا ضربات محکم افزایش می یابد. مطالعات انجام شده نشان می دهد در تصلب شریان ها (آترواسکلروز) ، تنگی عروق بعلت تجمع کلسترول و سایر چربی ها در دیواره رگ ها که اغلب با بیماری ها قلبی عروقی همراه است (CVD) آماس مداوم و جزئی نقش مهمی دارد. آزمایش    hs-CRP مقدار جزئی CRP و بنابراین وجود آماس مداوم را شناسایی می کند . بنابراین در پیش بینی احتمال CVD کمک می کند.

دو نوع مختلف آزمایش CRP وجود دارد که هر کدام به منظور متفاوت و توان اندازه گیری دامنه متفاوتی از CRP را اندازه گیری می کنند.

CRP استاندارد افزایش شدید CRP را توسط آماس ایجاد می شود نشان می دهد این روش مقدار CRP از 10 تا 1000 میلی گرم در لیتر اندازه گیری می کند.

این آزمایش برای بررسی وجود آماس بکار می رود.

hs-CRP به دقت مقدار جزئی این پروتئین را نشان می دهد و CRP را در دامنهMg/L  0.5 تا 10 اندازه گیری می کند. این آزمایش برای بررسی احتمال بیماری CVD بکار می رود.

بیماری های قلبی عروقی (CVD) شایع ترین عامل مرگ می باشد و فاکتورهای دخیل در آن شامل سابقه خانوادگی ، کلسترول بالا ، فشار خون بالا ، چاقی یا دیابت می باشند. ولی تعداد قابل توجهی از افراد که در آنها ریسک فاکتور کم است یا فاقد ریسک فاکتور می باشند نیز به CVD مبتلا می شوند. این موضوع باعث شد که محققین بدنبال یک ریسک فاکتورهای دیگری نیز باشند که می تواند عامل CVD باشند تا شاید بتوانند با تغییر سبک زندگی یا درمان آن احتمال خطر فرد را کاهش دهند.

hs-CRP یکی از ریسک فاکتورهای قلبی می باشد که در تعیین ریسک فرد موثر است . بعضی مطالعات نشان داده است که اندازه گیری CRP با روش فوق احتمال خطر CVD را در فرد به ظاهر کاملا طبیعی را پیشگویی کند. این مقدار افزایش جزئی مداوم CRP می تواند خطر حمله قلبی ، سکته مغزی و مرگ مغزی و بیماری های شریانی محیطی را حتی با وجود میزان میزان کلسترول طبیعی پیشگویی کند.

مطالعات اخیر نشان داده که hs-CRP می تواند نه تنها در افراد ظاهرا سالم مارکر (نشانگر) خوبی باشد بلکه در افراد مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب افزایش CRP سبب بدتر شدن توانایی ، ظرفیت ورزشی و بیشتر شدن احتمال مرگ یا بستری شدن اورژانس در بیمارستان می شود.

  • نام تست: CRP Titer (Quantitative)
  • نام اختصاری: CRP
  • کد ملی: 802800
  • کد لوئینک: 014634-000
  • نرخ آزاد: 585,970 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست