ازمایش Calcitonin

ازمایش Calcitonin

ازمایش Calcitonin

878,670 ریال

کمک به تشخیص هیپرپلازی سلول های C تیروئید و کارسینوم مدولاری آن ، غربالگری نئوپلاسم  چندین غده  درون ریز

لزوم انجام آزمایش :

کمک به تشخیص هیپرپلازی سلول های C تیروئید و کارسینوم مدولاری آن ، غربالگری نئوپلاسم  چندین غده  درون ریز

 نوع دوم (MEN2)

چه موقعی آزمایش درخواست می شود :

موقعی آزمایش درخواست می شود که پزشک معالج مشکوک به سرطان مدولار تیروئید باشد یا برای این سرطان تحت

 درمان باشد ، یا موقعی که یکی از اعضا خانواده به MEN2 مبتلا باشد.

نمونه مورد نیاز :

برای نمونه گیری از خون وریدی استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری :

بیمار 8 تا 10 ساعت ناشتا باشد.

چه چیزی آزمایش می شود :

کلسیتونین هورمونی است که توسط سلول های خاصی از تیروئید بنام سلول های C ترشح می شود. تیروئید غده کوچک

پروانه شکلی در جلو گردن می باشد و هورمون های T3,T4 و کلسیتونین را ترشح می کند. این آزمایش مقدار کلسیتونین

را اندازه گیری می کند.

کلسیتونین در تنظیم کلسیم خون از طریق مهار جذب کلسیم و کاهش بازجذب کلیوی آن دخیل است ولی نقش آن در تنظیم

 کلسیم در مقایسه با هورمون پاراتیروئید (PTH) و    ویتامین D ناچیز است . بنابراین اندازه گیری کلسیتونین برای

بررسی اختلالات تنظیم کلسیم مفید نیست.

در هیپرپلازی سلول های C تیروئید و کارسینوم مدولار آن  که هر دو بیماری نادری هستند مقدار زیادی کلسیتونین

 ترشح می شود. هیپرپلازی سلول های C خوشخیم می باشد ولی کارسینوم مدولار تیروئید بدخیم می باشد. حدود 75

تا 80 درصد سرطان های مدولار تیروئید اتفاقی است و در افرادی بوجود می آید که در خانواده سابقه ای از این

بیماری ندارند. در 20 تا 25 درصد موارد این سرطان ناشی از یک جهش ارثی در ژن RET می باشد که منجر به

  (MEN2) Multiple Endocrin Neoplasia ,   می باشد که همراه است با چندین تومور غدد داخلی شامل

 سرطان  مدولار تیروئید و فئوکروموسیتوم می باشد. جهش ژن RET به صورت غالب منتقل می شود یعنی اگر یکی

از ژن ها جهش دار توسط مادر یا پدر منتقل شود احتمال سرطان مدولر تیروئید شدیدا افزایش می یابد.

بیشتر سرطان های مدولر غیر ارثی (تک گیر) تیروئید در سنین 40 تا 50 سالگی اتفاق می افتد و در بانوان شایعتر

 است. نوع ارثی آن در سنین پائین تر و در هر جنس به یک میزان ظاهر می شود.

  • نام تست: Calcitonin
  • نام اختصاری: Calcitonin
  • کد ملی: 801505
  • کد لوئینک: 001992-700
  • نرخ آزاد: 878,670 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست