آزمایش ASCA

آزمایش ASCA

آزمایش ASCA

586,080 ریال

آنتی بادی آنتی ساخارومایسس سرویسیا یک پروتئین ایمنی می باشد که در افراد مبتلا به IBD بطور شایع وجود دارد. این آزمایش وجود ASCA را در خون تشخیص می دهد.

دلیل انجام آزمایش:

برای تمایز بین بیماری کرون (CD) از کولیت اولسرو UC)) در بیماریهای آماسی شایع روده (IBD).

چه زمانی آزمایش درخواست می شود:

زمانی که فرد علائم طولانی مدت مقاوم یا بنیابینی اسهال، درد شکم داشته باشد و در صورت نیاز به تشخیص افتراقی UC وCD.

نمونه لازم:

از خون وریدی استفاده می شود.

آمادگی های لازم:

آمادگی خاصی لازم نیست.

آنتی بادی آنتی ساخارومایسس سرویسیا یک پروتئین ایمنی می باشد که در افراد مبتلا به IBD بطور شایع وجود دارد. این آزمایش وجود ASCA را در خون تشخیص می دهد.

  • ساخارومایسس سرویسیا قارچی است که به فراوانی در غذاهای مختلف وجود دارد تا کنون ارتباط بین وجود آنتی بادی بر علیه ساخارومایسس سرویسیا و بیماری کرون معلوم نشده است.
  • IBD گروهی از بیماری های مزمن خودایمنی می باشند که با آماس و صدمه پوشش داخلی (مخاط) روده مشخص می شود. علائم و شدت IBD در افراد مختلف و در طول زمان متفاوت است. خیلی افراد مبتلا دوره های شعله ور شدن (فعال) و دوره های پس رفت را تجربه می کنند.

دو بیماری شایع آماسی روده (IBD) عبارتند از بیماری کرون (CD) و کولیت اولسرو (UC). CD می تواند هر قسمتی از دستگاه گوارش از دهان تا مقعد را گرفتار کند ولی عمدتا در روده کوچک یا روده بزرگ دیده می شود در حالیکه UC در روده بزرگ دیده میشود. تشخیص CD از UC اغلب با اندوسکوپی و بیوپسی روده داده می شود ولی هر دو UC وCD می تواند در روده بزرگ دیده شوند. تشخیص آنها از یکدیگر حتی در بیوپسی نیز مشکل می باشد. در چنین موقعیتی آزمایش ASCA کمک کننده است و ASCA در بیماری کرون نسبتا شایع است ولی در کولیت اولسرو کمتر مثبت می شود.

در بدن دو نوع آنتی بادی بر علیه ساخارومایسس سرویسیا تولید می شود که از نوع ASCA IgG و ASCA IgA می باشد. معمولا هر دو کلاس آنتی بادی درخواست می شود. ASCA IgG شدت بیماری و نیاز به جراحی روده را نشان می دهد.

  • نام تست: ASCA (IgG)
  • نام اختصاری: ASCA(IgG)
  • کد ملی: 803445
  • کد لوئینک: 047320-700
  • نرخ آزاد: 586,080 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست