آزمایش سل

آزمایش سل

آزمایش سل

1,392,940 ریال

موقعی درخواست می شود که بیمار علائم عفونت ریوی مثل سرفه طولانی مدت ، کاهش وزن ، تب ، لرز و ضعف داشته باشد که می تواند بعلت سل باشد.

لزوم درخواست آزمایش :

موقعی درخواست می شود که بیمار علائم عفونت ریوی مثل سرفه طولانی مدت ، کاهش وزن ، تب ، لرز و ضعف داشته باشد که می تواند بعلت سل باشد.

-          آزمایش پوستی سل PPD مثبت شده باشد.

-          موقعی که عفونت پوستی مقاوم داشته باشید.

-          موقع درمان بر علیه سل

شرایط انجام آزمایش :

آمادگی خاصی لازم نیست.

-          در فرد مشکوک به بیماری سل ریوی ، اغلب سه نوبت خلط در اول صبح در سه روز مختلف جمع آوری می شود.

-          در صورتیکه بیمار قادر به سرفه نباشد جمع آوری نمونه از طریق برونکوسکوپی قابل انجام است.

-          در کودکان از شستشوی معده می توان استفاده کرد.

متناسب با علائم بالینی میتوان از ادرار (سل کلیه) یا جمع آوری نمونه سایر قسمت های بدن مثل مایع نخاع ، مایع جنب و مایع آسیت و گاهی بیوپسی بافتی از قسمت های بدن استفاده می شود.

نمونه ای که برای بررسی AFB گرفته می شود اکثرا در افرادی است که مشکوک سل می باشند. سل عمدتا باعث عفونت ریه می شود و عامل آن مایکوباکتریم توبرکلوزیس می باشد و به علت اینکه بعد از رنگ آمیزی و شستن با اسید رنگ را حفظ می کند. (Acid Fast) نامیده می شود. باسیل سل میله ای شکل می باشدکه بعد از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ به رنگ قرمز دیده می شود.

از آنجا که سل از طریق هوا در موقع سرفه ، عطسه یا حتی صحبت کردن انتقال می یابد بنابراین یک مسئله بهداشتی عمومی جدی می باشد. این بیماری می تواند در ارتباط نزدیک مثل خانه ، مدارس ، سربازخانه ها ، خانه سالمندان انتقال یابد. کودکان ، سالمندان یا کسانیکه بیماری زمینه ای مثل ایدز (AIDS) که سیستم ایمنی را تضعیف می کند شدیدا مستعد هستند. آزمایش AFB در تشخیص بیماری و کنترل گسترش آن در جماعت فوق و بررسی موثر بودن درمان انجام می گیرد.

-          علاوه بر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ، مایکوباکتریم های دیگری وجود دارد که درجه بیماری زای آنها متفاوت است.

  • نام تست: Sputum Direct Smear For AFBX1
  • نام اختصاری: Spu. Bk
  • کد ملی: 804075
  • کد لوئینک: 010853-000
  • نرخ آزاد: 1,392,940 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست