دکتر نادر عبادی

دکتر نادر عبادی

دکتر نادر عبادی

متخصص ژنتیک پزشکی

بیوگرافی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۹۸ می باشند. ایشان عضو بنیاد ملی نخبگان بوده و  به صورت تخصصی در  زمینه های NGS ، ژنتیک سرطان و  ژنتیک ناباروری در آزمایشگاه رازی مشغول به فعالیت می باشند.

مقالات علمی ایشان