کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5

آزمایش های بخش تشخیص طبی