کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
خدمات غیر حضوری

پذیرش آزمایش خون

مراجعه کننده گرامی این قسمت برای تست های خون می باشد برای تست PCR کرونا از منوی خدمات اقدام کنید.

اطلاعات بیمار
تاریخ تولد
دستور پزشک
تاریخ نمونه گیری
بیمه تکمیلی