کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
سامانه جواب آزمایش کرونا در آزمایشگاه رازی کرج

جواب آزمایش کرونا

مراجعین محترم،درحال حاضر این سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و برای پذیرش های آنلاین می باشد.

شماره پذیرش درج شده در قبض کاغذی را بدون صفر پشت عدد وارد کنید مانند: 5555-7