کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
نوبت دهی و پذیرش

تست کرونا از حلق و بینی

مراجعه کننده گرامی برای ارائه جواب به هواپیمایی اطلاعات را به صورت لاتین وارد کنید.

فرم پذیرش تست کرونا
تاریخ تولد

آیا علائم بیماری دارید؟
متقاضی ارسال نتیجه آزمایش تشخیصی کووید- 19 و راهنمایی های لازم از طریق اپلیکیشن مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ پیامک می باشم و در صورتیکه نتیجه آزمایش اینجانب مثبت اعلام شود، متعهد می گردم به منظور حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از انتقال بیماری به سایر افراد، مطابق دستورالعملهای مربوط به بیماری کووید- 19 ، به مدت حداقل 14 روز، از تاریخ نمونه گیری برای انجام آزمایش با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان، اصول قرنطینه و جداسازی را رعایت نموده و به توصیه های بهداشتی عمل نمایم . اینجانب هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت دستورات بهداشتی را پذیرفته و چنانچه دستورات قرنطینه بیماری را انجام ندهم، درمورد اعمال برخوردهای قانونی اعتراضی نخواهم داشت.