کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
خدمات غیر حضوری

پذیرش تست کرونا آنلاین

پذیرش تست کرونا آنلاین برای مراجعین حضوری و نمونه گیری منزل, جوابدهی 24 ساعته همراه با ارسال پیامک

برای دریافت جواب انگلیسی لطفا مشخصات به فارسی وارد نشود.

تاریخ تولد
شرایط نمونه گیری منزل

آیا علائم بیماری دارید؟
متقاضی ارسال نتیجه آزمایش تشخیصی کووید- 19 و راهنمایی های لازم از طریق اپلیکیشن مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ پیامک می باشم و در صورتیکه نتیجه آزمایش اینجانب مثبت اعلام شود، متعهد می گردم به منظور حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از انتقال بیماری به سایر افراد، مطابق دستورالعملهای مربوط به بیماری کووید- 19 ، به مدت حداقل 14 روز، از تاریخ نمونه گیری برای انجام آزمایش با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان، اصول قرنطینه و جداسازی را رعایت نموده و به توصیه های بهداشتی عمل نمایم . اینجانب هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت دستورات بهداشتی را پذیرفته و چنانچه دستورات قرنطینه بیماری را انجام ندهم، درمورد اعمال برخوردهای قانونی اعتراضی نخواهم داشت.