کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
پرداخت صورتحساب

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین برای مراجعین آزمایشگاه رازی جهت پرداخت صورتحساب.