ساعت کار

  • شنبه - چهارشنبه06:30 الی 20:00
  • پنج شنبه6:30 الی 18:00
  • جمعه و ایام رسمیتعطیل

آدرس

خون گیری در محل

  • نمونه گیری در محل ویژه اشخاصی که قادر به مراجعه به آزمایشگاه نیستند
  • درخواست خون گیری

دستورالعمل

آموزش های لازم قبل از انجام آزمایش ها.

پرسش های متداول

لطفا قبل از تماس این قسمت را مطالعه بفرمایید.

دانستنی های پزشکی

مطالب تایید شده توسط پزشک آزمایشگاه

جواب آزمایش

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه رازی

آزمایشات

آزمایشات قابل انجام در این مرکز (در حال تکمیل)

بیمه های طرف قرارداد

بیمه ها،بانک ها و موسسات طرف قرارداد ما

آزمایشگاه رازی کرج