کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5

دانستنی های پزشکی

آزمایش ژنتیک چیست
 آزمایش خون باروری
آزمایش های غربالگری ژنتیکی قبل از تولد
تست کرونا برای سفر
کاریوتایپینگ چیست؟
چه زمانی باید تست کرونا انجام داد