سرطان و پزشکی شخصی
ژنتیک
سرطان و پزشکی شخصی
213 بازدید

پزشکی شخصی یکی از جدیدترین رشته‌های علم پزشکی است و درمان بیماران را به صورت منحصر به فرد و شخصی مدنظر قرار می‌دهد و در واقع در این روش از کلی‌گویی و تشخیص عمومی بیماری افراد جلوگیری می‌شود .در این شاخه پزشکی بر حسب ژنتیک هر فرد درمان و داروی مناسب انتخاب می‌شود به همین دلیل می‌توان گفت که ممکن است درمان دو نفر که مبتلا به یک بیماری هستند با یکدیگر متفاوت باشد. بنابراین درمان هر فرد با توجه به تشخیص منحصر به فرد و به صورت شخصی انجام می‌گیرد و برخلاف تشخیص‌های گذشته که برای همه بیماران همچون بیماران مبتلا به سرطان سینه و تخمدان یک درمان به یک روش صورت می‌گرفت اکنون با پزشکی شخصی درمان بیماری‌های یکسان برای افراد مختلف متفاوت است. یکی از مزایای پزشکی شخصی، جلوگیری از اثرات نامظلوب دارویی بر روی سلامت افراد بیمار می باشد چرا که تخمین زده می شود که حدود 15% بستری های بیمارستانی تحت تاثیر واکنش های نامطلوب دارویی ایجاد شده اند. بنابراین یکی از اهداف پزشکی شخصی شناسایی پروفایل ژنتیکی است که باعث تشخیص بیمارانی می شود که به احتمال بیشتری تحت تاثیر چنین اثرات نامطلوب دارویی قرار خواهند گرفت.

در این میان بیماری سرطان ها جایگاه مهمی در بحث پزشکی شخصی به خود اختصاص می دهند. سرطان هایی از جمله سرطان پستان به عنوان بیماری های پیچیده در نظر گرفته می شوند که دارای کلاس های مختلفی هست که هر کلاس رفتار و پاسخ متفاوتی نسبت به دارو نشان می دهد لذا شناسایی نوع تومور و متعاقب آن تجویز داروی مناسب به بهبود و روند درمانی بیمار کمک شایانی میکند. در صورتیکه دارو فقط به بیمارانی که واقعا به آن پاسخ می دهند تجویز شود، هیچ شکی وجود ندارد که مقرون به صرفه بودن داروها بهبود می یابد. چندین دارو برای درمان سرطان های مختلف ایجاد شده اند که بسته به شناسنامه مولکولی تومور دارای بازده متفاوتی هستند. به عنوان مثال داروی هرسپتین  در درمان سرطان پستان تنها برای حدود 30% بیماران مبتلا به سرطلان پستان تجویز می شود و این دارو کارایی برای افراد دیگری که مبتلا به همین سرطان هستند ندارد.

v    آیا پزشکی شخصی در تعیین دوز دارو کمک کننده می باشد؟

بله برخی از آنزیم هایی که دارو را تجزیه میکنند قابلیت سرعت سریع و یا آهسته در روند تجزیه دارو دارند لذا با شناسایی نوع ژن های کد کننده این آنزیم ها میتوان دوز مناسب دارو را تحویز نمود.

v    آیا پزشکی شخصی منوط به انجام دادن آزماش ژنتیک می باشد؟

برخی دارو ها بر اساس آزمایش پاتولوژی نمونه بیمار تجویز می شود و برخی دیگر نیازمند انجام آزمایش ژنتیک می باشد

 

 

آزمایشگاه رازی کرج

آزمایشگاه رازی

پیشرو در ارائه خدمات آزمایشگاهی،پاتولوژی،ژنتیک با بروزترین فناوری های دنیا.