آزمایش ژنتیکی برای تشخیص سرطان های ارثی
ژنتیک
آزمایش ژنتیکی برای تشخیص سرطان های ارثی
219 بازدید

خطرات سرطان‌های ارثی

استعداد ابتلا به برخی سرطانها از طریق ژنهای جهش یافته به ارث می رسد. هدف آزمایش ژنتیک شناسایی یک تغییر وراثتی است که احتمال ابتلا به یک سرطان خاص را افزایش می دهد. این آزمایش بخصوص برای برخی از خانواده ها که خطر ابتلای ارثی به برخی سرطان ها را دارند، توصیه می شود.

 

توضیح سرطان ارثی 

ژن ها رشد، تقسیم و طول عمر تک تک سلولهای بدن را کنترل می کنند. ژنهای افراد به صورت جفت موجود است که از این دو،  یکی از مادر او آمده و دیگری از پدرش به ارث رسیده است.

بعضی از افراد ژنهای جهش یافته ای به ارث می برند که ممکن است آنها را مستعد ابتلا به سرطانهای خاصی کند. به عنوان مثال، زنی که یک نسخه تغییر یافته از یکی از ژنهای خاص سرطان پستان (معروف به BRCA1 و BRCA2) را به ارث برده، در مقایسه با زنی که دو نسخه طبیعی از همان ژن را به ارث برده ، در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به سرطان پستان و تخمدان است. با این وجود تنها پنج مورد از هر صد مورد سرطان پستان ممکن است ناشی از استعداد ارثی باشد.

 

خطرات سرطانهای ارثی

معدودی از خانواده ها در معرض خطر بالاتری از ابتلا به برخی سرطانها مانند سرطان پستان، تخمدان و روده قرار دارند، زیرا آنها یک ژن تغییر یافته دارند. آزمایشگاه ژنتیک رازی می تواند در رابطه با خطر ابتلای شما به سرطان به شما توصیه هایی ارائه کند، به شما مشاوره دهد و در برخی شرایط از شما آزمایش ژنتیکی بگیرند.

 

سرطان پستان و تخمدان

خانواده هایی در معرض خطر بالایی از بروز سرطان پستان یا تخمدان هستند که در آنها سه یا بیشتر از سه خویشاوند مبتلا به سرطان پستان یا تخمدان موجود باشد.

خانواده هایی که در آنها دو یا بیشتر از دو خویشاوند مبتلا به سرطان پستان یا تخمدان باشند نیز به عنوان خانواده های در معرض خطر بالقوه بالا برای بروز این سرطان ها تلقی می شوند، به شرط آنکه این خویشاوندان مبتلا، به یکی از دسته های زیر تعلق داشته باشند:

دارای سرطان در هر دو پستان

شروع سرطان پستان قبل از 40 سالگی

دارای سرطان تخمدان در هر سنی

وجود همزمان سرطان پستان و تخمدان در یکی از این خویشاوندان 

سرطان پستان در یکی از خویشاوندان مرد

دارای اجداد یهودی

سرطان پستان دارای ویژگی های پاتولوژیکی باشد که حاکی از وجود استعداد ابتلای ارثی باشد.

 

سرطان روده

خانواده هایی که ممکن است بطور بالقوه در معرض خطر بالایی از سرطان روده باشند، شامل خانواده هایی می باشند که در یک سمت خانواده دارای سه یا بیشتر از سه خویشاوند خونی مبتلا به سرطان روده باشند.

خانواده هایی که در آنها دو یا بیشتر از دو خویشاوند مبتلا به سرطان روده وجود داشته باشند نیز به عنوان خانواده های در معرض خطر بالای بروز این سرطان تلقی می شوند، به شرط آنکه این خویشاوندان مبتلا، به یکی از دسته های زیر تعلق داشته باشند:

در یکی از این بستگان سرطان دیگری هم وجود داشته باشد.

شروع سرطان روده قبل از سن 50 سالگی باشد

یکی از بستگان مبتلا به سرطان آندومتر یا تخمدان باشد.

یکی از بستگان مبتلا به سرطان روده باشد و تعداد زیادی پولیپ روده داشته باشد.

 

انواع دیگر سرطان ها

در مورد انواع دیگر سرطان ها، افراد در دسته در معرض خطر بالا در نظر گرفته می شوند، اگر:

چندین خویشاوند مبتلا به یک نوع سرطان یا سرطان های مرتبط باشند.

خویشاوندی پیدا شود که دارای یک ژن تغییر یافته خاص باشد.

 

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیکی بخصوص برای تعداد کمی از خانواده ها که در معرض بیشترین خطر ابتلا به سرطان وراثتی هستند، توصیه می شود. به طور عام، ابتدا لازم است شخصی را که مبتلا به سرطان بوده آزمایش نمود تا تغییرات ژنتیکی ایجاد کننده سرطان در خانواده را تشخیص داد. اگر تغییری ژنتیکی پیدا شد، این یافته تأیید می کند که سرطان در آن خانواده ناشی از استعداد ارثی برای ابتلا به سرطان است.

سپس خویشاوندان خونی که علائم سرطان را ندارند، می توانند تصمیم به آزمایش بگیرند تا بدینوسیله ببینند که ژن تغییر یافته ای که معلوم شده خطر ابتلا به نوع خاصی از سرطان را بالا می برد را به ارث برده‌اند یا خیر. اگر آنها استعداد ابتلا به سرطان را به ارث برده باشند، مركز مشاوره یک برنامه شخصی را که برای کنترل خطر ابتلای آنها طراحی شده، تهيه خواهد كرد.

اگر در فرد مبتلا به سرطان تغییری ژنتیکی پیدا نشود، هنوز هم ممکن است که یک استعداد ژنتیکی به سرطان در خانواده وجود داشته باشد. متاسفانه تمامی تغییرات ژنتیکی قابل تشخیص نیستند. مرکز مشاوره به اعضای خانواده در مورد احتمال ابتلا به سرطان و کارهایی که می توانند برای کاهش خطر انجام دهند، توصیه هایی ارائه می کند.

آزمایش ژنتیکی که توسط آزمایشگاه ژنتیک ارائه می شود فقط همراه با مشاوره قبل و بعد از آزمایش ارائه می شود تا به این طریق در مورد محدودیت ها و همچنین مزایای احتمالی این آزمایش بحث شود.

 

ابتدا به مشاوره ژنتیک مراجعه کنید

اگر فکر می کنید در معرض خطر ابتلا به سرطان خانوادگی هستید، به مشاوره ژنتیکی خود مراجعه کنید. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی دارای کادر حرفه ای شامل متخصصان ژنتیک، مشاوران ژنتیک و ارتباطات قوی با متخصصان دستگاه گوارش ، جراحان و انکولوژیست ها (متخصصان سرطان) می باشد. کارکنان کلینیک میتوانند به هرگونه سوالی پاسخ دهنده، در مورد گزینه های پزشکی پیش روی شما بحث کنند و با شما در مورد امکان انجام آزمایش ژنتیک صحبت کنند.

آزمایشگاه رازی کرج

آزمایشگاه رازی

پیشرو در ارائه خدمات آزمایشگاهی،پاتولوژی،ژنتیک با بروزترین فناوری های دنیا.