تماس با ما

موقعیت و آدرس آزمایشگاه
تلفن آزمایشگاه
پذیرش
 • 02632756290
 • 02632756291
 • 02632756292
 • 02632756293
 • 02632756294
پزشک آزمایشگاه
 • 02632756290-4
 • داخلی 123
 • آقای دکتر جوادی کوشش
مدیر آزمایشگاه
 • 02632756290-4
 • داخلی 150-151
 • آقای اکبری
جواب دهی
 • 02632756290-4
 • داخلی 111-112
ژنتیک
 • 02632718948
انفورماتیک
 • 02632756290-4
 • داخلی 170
©کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه رازی کرج میباشد.